Infarkt myokardu

28.6.2013

 


Infarkt myokardu je život ohrožující onemocnění, které je způsobeno ucpáním věnčité tepny krevní sraženinou. Věnčité tepny zásobují srdeční sval kyslíkem a živinami a bez jejich průtoku odumírá různě velká část srdečního svalu. Postižené místo srdce může následně prasknout, což vede k okamžité smrti postiženého. Pokud zůstane zachovaná pevnost srdeční stěny, hojí se postižené místo jizvou, ale postižená část srdce je pak nefunkční, a výkonnost celého srdce se tím značně snižuje.

Onemocnění srdečním infarktem, bohužel, patří v naší populaci k velice častému onemocnění. Vede k němu hlavně současný životní styl s nadbytkem stresových situací, nedostatkem vhodného pohybu, konzumací velkého množství kalorických a na tuky bohatých potravin, kouření.

Infarkt myokardu se projevuje značnou pálivou nebo svíravou bolestí, která je lokalizovaná plošně na přední straně hrudníku v okolí prsní kosti. Bolest se typicky šíří na levou stranu do levé ruky a na levou stranu krku. V méně typických případech se bolest šíří do zad, břicha a na pravou stranu krku a do pravé ruky. Bolest trvá minuty až hodiny a neustává.

Při výskytu svíravé nebo pálivé bolesti na hrudníku je nutné co nejdříve volat RLP (rychlou lékařskou pomoc) na telefonním čísle 155. Pokud lékař RLP prokáže infarkt, budete jím odvezeni do nejbližšího centra, které provádí zprůchodnění věnčité tepny. Pokud se to podaří do hodiny od vzniku potíží, pak srdeční infarkt vůbec nevznikne. Při čase delším srdeční infarkt sice vzniká, ale je nesrovnatelně menší a nesrovnatelně menší je i omezení postiženého v jeho životě.


Také často vzniká srdeční infarkt u některých nemocí, které se v naší populaci často vyskytují. Patří k nim cukrovka, vysoký tlak, vysoký cholesterol, obezita. Proto je léčba a zejména prevence těchto onemocnění tak důležitá.
 

REGISTRACE