Dispenzarizace chronických nemocí

Co je dispenzarizace?

Dispenzarizace znamená průběžné sledování pacientů s konkrétním chronickým onemocněním. Průběžné vyhodnocení zdravotního stavu těchto pacientů má výhodu ve včasné změně léčby při hrozícím zhoršení nemoci. Systém dispenzarizace rovněž účinně předchází komplikacím vzniklým v souvislosti s daným onemocněním nebo je dokáže odhalit v počátku, kdy jsou v léčitelném stavu.

Jak probíhá dispenzarizace?

KádinkyPacient trpící chronickým onemocněním je v pravidelných intervalech vyšetřen erudovaným lékařem, je mu odebrána krev a moč, zhodnocen celkový zdravotní stav a stav chronického onemocnění. Na základě tohoto vyšetření je poté upravena taktika léčby a v případě nutnosti je pacient objednán na doplňující odborné vyšetření.

MOJE AMBULANCE nabízí ucelený systém dispenzárních prohlídek u nejběžnějších onemocnění:

 • vysoký krevní tlak (hypertenze),
 • vysoká hladina cholesterolu (hypercholesterolémie),
 • cukrovka II. typu (diabetes mellitus II. typu).

Výhody dispenzarizace pro pacienta:

 • řádná léčba chronický onemocnění (vysoký tlak, cukrovka, vysoký cholesterol),
 • předcházení komplikací, které se vyskytují u chronický onemocnění (infarkty, mrtvice, selhání ledvin, ztráta zraku a jiné),
 • návrat do aktivního a plnohodnotného života.

Dispenzární plán u léčby vysokého tlaku

Měření krevního tlaku

 • Kontrola krevního tlaku a tepové frekvence nejméně každé 3 měsíce.
 • Nejméně 1x ročně kontrolní vyšetření krve (vyšetření hladiny minerálů, ledvinových funkcí, cukru a cholesterolu), rozbor moči.
 • Nejméně 1x ročně vyšetření lékařem: poslech srdce, plic a krčních tepen, EKG vyšetření a zhodnocení jeho nálezu. Dle výsledků pak stanovení plánu další léčby.

Dispenzární plán u vysoké hladiny cholesterolu

Ucpaná žíla při vysokém cholesterolu

 • Nejméně 1x za 2 roky kontrolní odběr krve na celkový cholesterol a jeho podjednotky.
 • Nejméně 1x za 2 roky kontrola výšky, hmotnosti, krevního tlaku a tepové frekvence.
 • Nejméně 1x za 2 roky vyšetření lékařem: poslech srdce, plic, krčních tepen, pohmatové vyšetření tepu na dolních končetinách. Dále lékař zhodnotí výsledky rozboru krve (hladiny cholesterolu) a stanoví další plán léčby. Zhodnotí, jestli postačí režimová opatření (snížení hmotnosti, přiměřená dieta, omezení či zákaz kouření, vhodná pohybová aktivita) nebo je nutné nasadit léčbu ke snížení hladiny cholesterolu.

Dispenzární plán u cukrovky

Vyšetření cukrovky

 • Kontrola lékařem každé 3 měsíce, cílený dotaz lékařem na možnou změnu citlivosti dolních končetin. Zhodnocení další strategie léčby.
 • Každé 3 měsíce odběr krve na vyšetření krevního cukru, rozbor moči, změření krevního tlaku, tepové frekvence a hmotnosti.
 • Každých 6 měsíců kontrola cholesterolu a jeho podjednotek, zhodnocení ukazatelů a ledvinových funkcí.
 • Každý rok oční vyšetření.
 • Jednou za 2 roky zhodnocení funkce štítné žlázy, EKG vyšetření.