Výběrové řízení na rezidenční místa pro rok 2023

Na základě rozhodnutí Ministerstva zdravotnictví vyhlašuje ředitel společnosti MOJE AMBULANCE a.s. výběrové řízení na rezidenční místo pro rok 2023 v oboru všeobecné praktické lékařství.

Pro rok 2023 je k dispozici rezidenční místo na pobočce:

Uchazeč o rezidenční místo podá přihlášku na formuláři, který je stanoven vyhláškou č. 186/2009 Sb., a doloží veškeré dokumenty dle § 4 odst. 2.

Termín pro podání přihlášek - 2. kolo:
 
Adresa pro podání přihlášek: MOJE AMBULANCE a.s., nám. Svobody 527, 739 61 Třinec
 
Kontakt: tel: 596 630 109, email: sekretariat@mojeambulance.cz

 

Přílohy: