Pro léto bez starostí: Prevence a první pomoc při úpalu a úžehu

27.6.2024

Léto plné slunce přináší radost i rizika, jako jsou úpal a úžeh. Naučte se, jak těmto nebezpečným stavům předcházet a jak poskytnout účinnou první pomoc.

Prevence a první pomoc při úpalu a úžehu

Léto je obdobím dovolených, plážového volejbalu i opalování na koupališti. Zkrátka a dobře: Léto je časem pobytu na sluníčku. A byť je pro lidský organismus slunce v mnoha ohledech přínosné (například pro tvorbu vitamínu D), přemíra slunečních paprsků nebo tepla škodí. A tak mohou být příjemné letní chvíle rychle přerušeny nebezpečnými zdravotními komplikacemi, jako je úpal a úžeh. Jak jim předcházet? A jak řešit, když vašeho blízkého jedno, nebo druhé postihne? Zjistěte v tomto článku.

Co je to úpal a úžeh?

Ano, jedná se o dva odlišné stavy, nikoliv synonyma. Je však nutno říct, že způsob, jak probíhá úpal, se v mnohém s úžehem překrývá a naopak. Jak bychom tedy každý z nich mohli definovat? Jaký je mezi úpalem a úžehem rozdíl?

Úpal

Úpal nastává, když se náš organismus přehřeje. Často k němu dochází v prostředí s vysokými teplotami a vysokou vlhkostí, kdy pocení nestačí k ochlazení těla a vnitřní teplota těla se začne zvyšovat. Jste vystaveni ještě vyššímu riziku úpalu, pokud v takovém prostředí vykonáváte fyzickou aktivitu.

Úpal může nastat jak venku, tak uvnitř – stačí pořádné horko.

Příznaky úpalu

 • Výrazné bolesti hlavy 
 • Závratě 
 • Zvracení 
 • Horečka 
 • Nadměrné pocení 
 • Suchá pokožka 
 • Zrychlený tep 
 • Zmatenost 
 • Podrážděnost 
 • Únava 

Jak se stav zhoršuje, může dojít k suché a horké pokožce (pokud tělo přestane potit) nebo naopak zimnici, ztrátě vědomí a křečím. 

Úžeh 

A co je úžeh? Oproti úpalu je úžeh stav způsobený dlouhodobým vystavením těla přímému slunečnímu záření. Na rozdíl od úpalu, úžeh se týká především hlavy a krku, což může vést k zánětu mozkových blan a dalším vážným problémům. K úžehu dochází obzvláště často při dlouhém pobytu na slunci bez pokrývky hlavy. 

Příznaky úpalu a úžehu jsou velmi podobné, zejména v lehčích případech. Postižený si stěžuje na bolest hlavy, nevolnost, může se přidat horečka a zvracení. Je důležité rozeznat příznaky každého z těchto stavů, abyste mohli poskytnout správnou první pomoc. 

Příznaky úžehu 

 • Zarudlá a horká pokožka 
 • Nevolnost 
 • Silné bolesti hlavy 
 • Zvracení 
 • Pocit vyčerpání 

Častá je také vysoká horečka, kvůli které může nemocného paradoxně trápit u úžehu zimnice. V těžších případech může úžeh způsobit křeče a ztrátu vědomí. Tyto příznaky vyžadují okamžitou lékařskou pomoc, protože mohou vést k trvalým zdravotním komplikacím nebo dokonce ohrožení života. 

Jak poznat, jestli jde o úpal, nebo úžeh? 

Klíčový rozdíl mezi nimi: 

 • Úpal: Přehřátí celého těla, často bez přímého slunečního záření. 

 • Úžeh: Přehřátí hlavy a krku způsobené přímým slunečním zářením. 

Jak poznat, jestli jde o úpal, nebo úžeh?

Úpal: První pomoc a léčba 

První věc, kterou je nutné okamžitě udělat, je co nejrychleji dostat postiženého z horkého prostředí pryč a hydratovat ho. Neexistuje žádný jiný způsob, co pomáhá na úpal lépe. Ideálně ho přemístěte do chladnějšího místa a dejte mu napít studených nápojů (nealkoholických a bezkofeinových). Pokud máte k dispozici studené obklady, sprchu nebo vanu se studenou vodou, využijte je také. Místnost také větrejte, případně použijte ventilátor. 

Pokud se příznaky nezlepší (nebo se naopak zhorší), vyhledejte lékařskou pomoc

Jak dlouho trvá úpal? To závisí na rychlosti odhalení příznaků a poskytnutí první pomoci. Do 30 minut od začátku poskytování první pomoci by měla teplota klesnout pod 37 °C a odeznít by mělo také zvracení či mdloby. Únava však může přetrvávat i několik dnů. Je rozumné se cca následující 3 dny vyhnout dalšímu pobytu na sluníčku a v horku. 

Úžeh: První pomoc 

Podobně jako v případě úpalu je to hlavní, co na úžeh pomáhá, odstranit postiženého z přímého slunečního záření. Umístěte ho do stínu nebo dovnitř a dejte mu dostatečně napít. Studená voda je nejlepší volbou, ale můžete také použít nápoje s elektrolyty. 

Použijte vlhké ručníky nebo studené sprchy k ochlazení těla. Dbejte na to, aby ochlazování probíhalo postupně, a nedošlo tak k šoku. Zaměřte se na hlavu a krk, kde je největší riziko přehřátí. 

Pokud se objeví závažné příznaky, jako jsou křeče nebo ztráta vědomí, je nezbytné okamžitě vyhledat lékařskou pomoc. Úžeh může mít vážné následky, přičemž včasná intervence je pro minimalizaci komplikací velmi důležitá. 

Jak dlouho trvá úžeh? I v tomto případě závisí na rychlosti odhalení příznaků a poskytnutí první pomoci. Vysoká horečka by měla odeznít do 12, max. 24 hodin. I přesto se však následující min. 3 dny vyhýbejte dlouhému pobytu na slunci. 

Na rozdíl od úpalu se příznaky mohou začít projevovat až s odstupem několika hodin po pobytu na sluníčku. Také se jedná o bolest hlavy, horečku, nevolnost a zvracení. Vzhledem k tomu, že viníkem je sluneční záření, má úžeh příznaky, které souvisí s kůží. Pokožka je suchá a horká, může být spálená a bolestivá na dotek. 

 Prevence úpalu a úžehu 

Prevence úpalu a úžehu 

Nyní už víte, co dělat při úžehu i úpalu. Důležitá je ale i prevence. Během horkých dnů dodržujte několik základních pravidel, abyste se jak úpalu, tak úžehu bezpečně vyhnuli. 

 • Vyhýbejte se nadměrnému fyzickému výkonu během nejteplejší části dne a snažte se trávit čas ve stínu nebo klimatizovaných prostorách. 

 • Noste lehké a volné oblečení, které umožňuje pokožce dýchat.

 • Nezapomeňte na pokrývku hlavy a sluneční brýle, které chrání vaše oči a obličej před škodlivými UV paprsky. 

 • Hydratace je klíčová pro prevenci úpalu a úžehu. Pijte dostatek vody po celý den, i když nemáte pocit žízně. 

 • Minimalizujte, nebo se ještě lépe úplně vyhněte alkoholu, který může zhoršit dehydrataci. 

Odborníci se shodují, že prevence je nejlepší obranou proti úpalu a úžehu. Místo toho, abyste řešili, jak léčit úpal nebo úžeh, raději dodržujte základní bezpečnostní opatření, jako je dostatečná hydratace a ochrana před sluncem. 

Tip: Přečtěte si náš článek, jak se správně opalovat

Kdy vyhledat lékařskou pomoc? 

Pokud se příznaky úpalu nebo úžehu po poskytnutí první pomoci nezlepší, nebo rovnou zhorší, nečekejte, až bude mít volno váš praktický lékař postižený potřebuje okamžitou lékařskou pomoc. Nedávejte ani na mnohé babské rady, někdy mohou i ublížit. 

Starší lidé, děti a osoby s chronickými zdravotními problémy jsou zvláště náchylní k úpalu a úžehu. Pokud patříte do některé z těchto skupin, buďte během horkých dnů obzvláště opatrní a dbejte na preventivní opatření. 

Shrnutí 

Úpal a úžeh jsou vážné zdravotní problémy, které mohou mít v případě nesprávného ošetření katastrofální následky. Znalost příznaků, první pomoci a preventivních opatření je pro ochranu vašeho zdraví během horkých dnů klíčová. Buďte připraveni a dodržujte doporučené postupy, abyste si mohli užívat léto bez obav. 

Pro více informací nebo konzultace ohledně první pomoci při úpalu a úžehu neváhejte kontaktovat svého lékaře. Ochrana vašeho zdraví je naší prioritou.