Seriál První pomoc: Hyperglykémie

31.8.2020

V předchozím dílu našeho seriálu jsme vám popsali, jak správně aplikovat pravidla první pomoci v případě hypoglykémie. Nicméně jak správně postupovat, pokud diabetika postihne hyperglykémie?

Hyperglykémie

Co je hyperglykémie?

Hyperglykémie (neboli hyperglykemický šok) vyjadřuje stav vysoké hladiny krevního cukru v těle. Nejčastěji se vyskytuje u cukrovky I. typu.

U diabetiků se objevují většinou dva typy hyperglykemického šoku, a to:

 • hyperosmolární neketonická forma;
 • nebo ketonická forma v důsledku absolutního nebo relativního nedostatku inzulinu.

V přednemocniční fázi člověk jen těžko rozliší, o který typ se jedná. Vedoucími příznaky zůstávají poruchy vědomí, dehydratace nebo zrychlené a prohloubené dýchání.

Jaké jsou příčiny hyperglykémie?

Za nejčastější příčinu hyperglykémie se u mladých pacientů považuje nesprávné dávkování inzulinu a nevhodná životospráva. Dalším důvodem může být i nedostatečná aplikace inzulinu („relativní“) při současně probíhající infekci, při úrazu, srdečním onemocnění nebo v těhotenství.

Jak člověk pozná hyperglykémii?

Prvotní příznaky se vyvíjí v průběhu několika dní až jednoho týdne. Dělí se na subjektivní a objektivní.

Mezi subjektivní příznaky patří:

 • poruchy vidění;
 • slabost;
 • malátnost;
 • pocity nevolnosti a zvracení;
 • žízeň;
 • časté močení;
 • a jiné trávicí obtíže.

Další objektivní příznaky jsou:

 • acetonový zápach z úst (pozor na častou záměnu s alkoholikem na ulici);
 • červené tváře;
 • suchá sliznice;
 • dehydratace, spavost a zrychlené dýchaní;
 • nízký tlak;
 • a v neposlední řadě i rychlý tep.

Stav bezvědomí vzniká většinou pomalu a objevuje se až v pokročilé fázi hyperglykémie.

Jak dát člověku s hyperglykémií první pomoc?

Pokud máte po ruce glukometr, okamžitě změřte pacientovi množství cukru v krvi. U hyperglykémie naměříte vysokou hodnotu glykémie.

V případě stavu bezvědomí uložte pacienta na bok do stabilizované polohy a pozorně sledujte jeho životní funkce. Za každé situace vždy zavolejte rychlou odbornou pomoc.

Zlatá rada na závěr: Diabetici u sebe většinou nosí průkaz diabetika. Tento průkaz ovšem hledejte jen tehdy, pokud jste u pacienta minimálně ve dva. Nikdy ho nehledejte za cenu oddálení první pomoci.

 

Děkujeme MUDr. Ludmile Mazylkinové za rozhovor.

 

K tématu HYPERGLYKÉMIE jsme pro vás připravili MANUÁL DIABETIKA, který můžete stahovat ZDE.