Seriál První pomoc: Epileptický záchvat

25.3.2024

Epilepsie si nevybírá. Objevuje se v každém věku a často postihuje děti. Onemocnění přichází následkem úrazu, nemoci (nádor, cévní mozková příhoda) nebo může být způsobeno genetickými predispozicemi. Víte jak poskytnout člověku během epileptického záchvatu první pomoc? 

Epileptický záchvat

Jak vypadá „klasický“ epileptický záchvat? 

Nejčastěji se jedná o záchvat, který je doprovázený dvěma typy křečí. Celý záchvat probíhá v několika fázích. 

1. fáze: Nejdříve se tělo pacienta propne do tvaru „luku“. Následují prudké záškuby končetin a celého těla. 

2. fáze: Postižený často vykřikne a kácí se v bezvědomí k zemi. V této chvíli roste riziko nebezpečí poranění pacienta při pádu. Dále se dostavují první křeče, kdy dochází k napnutí celého těla. U pacienta se objevuje i pěna u úst a v důsledku nedostatku kyslíku epileptik zmodrá. 

3. fáze: Tělo začínají ovládat i další křeče. Pacient sebou hází a prudce pohybuje končetinami. Pokud se zrovna nachází v užším místě nebo poblíž nějakého tvrdého předmětu, hrozí velké nebezpečí poranění. Při záchvatu se člověk i často pomočí, kousne nebo v nejhorším případě se dusí zapadlým kořenem jazyka

4. fáze: Celý záchvat končí. Pacient se nadechne, propne celé tělo a chvíli nedýchá. Následuje uvolnění, samovolný výdech a člověku se vrací i přirozená barva. Protože se zvýšená elektrická aktivita v mozku „vybila“, pacient zůstává zhroucený na zemi v bezvědomí. Probírání trvá často i desítky minut. 

Po probuzení je pacient zmatený a dezorientovaný. Přechází sem a tam nebo se stále upravuje. Pomalu se navrací do normálního stavu. 

Jak poskytnout první pomoc u epileptického záchvatu? 

1. Odstraňte všechny předměty z dosahu pacienta. V opačném případě mu hrozí zranění. 

2. Přemístěte dotyčného do bezpečí - mimo vozovku, ze schodů, vodních ploch... 

3. Položte epileptikovi pod hlavu alespoň kus oděvu. Zamezíte bouchání hlavy o dlažbu během záchvatu. 

4. Nikdy nevkládejte pacientovi žádný předmět do úst! Křeče jsou příliš silné a hrozilo by vám minimálně pokousání. 

5. Pacienta otočte do stabilizované polohy. Po odeznění záchvatu ho uložte na bok a zakloňte mu hlavu. 

6. Zjistěte, jestli se epileptik během záchvatu nezranil. Zaměřte se hlavně na oblast hlavy. Pokud si všimnete otevřeného poranění, přiložte na postižené místo sterilní krytí. 

7. Zavolejte rychlou záchrannou službu

Epileptický záchvat

Co nikdy NEdělat postiženému epileptickým záchvatem? 

  • Bránit křečím, narovnávat nemocnému násilím končetiny nebo ho zalehnout. 

  • Křísit nemocného politím vodou, proplesknutím po obličeji ani jinými způsoby. 

  • Promodralého pacienta se snažit rozdýchat. 

  • Snažit se vyndat nemocnému jazyk, aby si jej neporanil. 

  • Vkládat předměty do úst nebo násilně ústa otvírat. 

 

Děkujeme MUDr. Janu Patakymu z pobočky MOJE AMBULANCE Ostrava – Centrum za užitečné rady.