Obecně o prevenci

12.2.2013

Preventivní programy aneb Jak si prodloužit kvalitní život

 Zdraví a prevence

Zdraví a prevence

V současné době asi 75% populace umírá na onemocnění srdce a cév a rakovinu. Velmi často se diagnóza určí pozdě a léčba již není možná. Abychom odhalili možné riziko vzniku nejčastějších závažných chorob a byli schopni léčit naše pacienty včas, připravili jsme preventivní programy pro několik onemocnění, která jsou zdaleka nejčastější příčinou úmrtí nebo invalidizace lidí.

Jsou to:

  1. Cévní mozkové příhody - mozkové mrtvice.

  2. Infarkt myokardu a další formy ischemické choroby srdeční.

  3. Vysoký krevní tlak - hypertenze.

  4. Vysoký cholesterol.

  5. Vysoký krevní cukr - glykémie - cukrovka.

  6. Rakovina tlustého střeva, žaludku a jícnu.

  7. Rakovina prostaty.

Preventivní programy jsou založeny především na anamnestických datech, tedy údajích od klienta-pacienta o výskytu daných onemocnění v rodině, a také ze speciálního dotazníku, kterým budeme zjišťovat symptomy, příznaky daných nemocí tak, abychom byli schopni včas vyslovit podezření na tato onemocnění a urychleně zařídit specializovanou diagnostiku a léčbu.
Dotazníky a anamnézy jsou vytvořeny odborníky v daných oborech, zároveň s těmito odborníky bude nadále trvat velmi úzká spolupráce našich lékařů při řešení diagnostiky i léčby již konkrétních pacientů.

V případě zjištění zvýšeného rizika výskytu daného onemocnění nebo již příznaků některého z výše uvedených onemocnění bude navrhnut individuální program prevence, který zčásti bude prováděn naší ambulanci a zčásti smluvním lékařem nebo zařízením, kde důraz budeme klást jednak na odbornou kvalitu daného zdravotnického zařízení, ale také na čekací doby a lidský přístup k pacientům.

Věříme, že tímto systémem dokážeme velmi kvalitně provázat primární péči s rychlou včasnou diagnostikou s odbornými pracovišti v daných regionech, aby péče byla kvalitní a kontinuální, a tím budeme nejen včas diagnostikovat výše uvedené nemoci, ale také je včas léčit.

Na našich stránkách chceme pravidelně informovat naše klienty o novinkách v medicíně, ale také o zcela běžných nemocech, abychom vysvětlili, jaká jsou rizika daných nemocí, jaké jsou možnosti diagnostiky a jejich léčby.