Cévní mozkové příhody

30.5.2013

Nejčastěji se jedná o náhlé nedokrvení některé části mozku, kdy krevní sraženina zcela nebo částečně zablokuje průtok krve, a tedy i přísun nezbytné dodávky kyslíku a živin do mozku. Tomuto typu mozkové mrtvice se říká ischemická mozková příhoda a tvoří asi 85% z celkového počtu všech mozkových příhod. Zbývajících asi 15% je způsobeno krvácením do některé části mozku, pak hovoříme o hemoragické mozkové příhodě.

Bez kyslíku a živin nervové buňky velmi rychle odumírají, tělesné funkce řízené příslušnou oblastí mozku jsou významně narušené, nebo zcela zničené. Tato porucha může být i trvalá.

V případě, že dojde ke vzniku cévní mozkové příhody, je velmi důležité ihned vyhledat odbornou lékařskou péči, nejlépe přivoláním RZP na tel. č. 155, protože včasná léčba může výrazně zmírnit následky cévní mozkové příhody.

Cévní mozkové příhody zanechávají často devastující postižení pacienta, jedná se o nejrůznější poruchy hybnosti - ochrnutí končetin, ale také ochrnutí polykacího svalstva, poruchy řeči, smyslového vnímání, komunikační poruchy, změny psychiky i osobnosti. Z tohoto důvodu jsme přesvědčeni, že je mnohem lepší předcházet co možná největšímu počtu cévních mozkových příhod, tj. zabývat se důslednou prevencí rizikových faktorů, které jsou příčinou tohoto onemocnění, a které z velké části již v současné době známe.

Jak postupovat?

  1. důsledné vyhledávání pacientů s vysokým krevním tlakem a jejich léčba až k normalizaci hodnot krevního tlaku
  2. důsledné vyhledávání pacientů s cukrovkou nebo náběhem na ni – včasné odeslání do diabetologické ambulance
  3. důsledné vyhledávání pacientů s vysokým obsahem krevních tuků a léčba této poruchy
  4. léčba obezity
  5. vyhledávání a léčba pacientů s nemocemi srdce, které rovněž mohou být příčinou cévních mozkových příhod, v rámci Mojí ambulance léčba některých typů nemocí a navázání na specializovaná kardiocentra v okolí Mojí ambulance /jedná se především o některé arytmie, ischemickou chorobu srdeční, defekty septa síní a komor, chlopenní vady/
  6. úzká spolupráce s neurologickou ambulancí s ultrazvukovou diagnostikou zúžených cév, zásobujících mozek krví
  7. odborná pomoc při odvykání kouření

V případě, že budou tyto rizikové faktory včas vyhledány a především léčeny, je riziko vzniku mozkové příhody několikanásobně menší. Určitě je nejlepší zabránit vzniku onemocnění jednoduchou cestou než léčit závažné onemocnění s vědomím, že léčba je velmi často neúspěšná a následky hrozivé.

V Mojí ambulanci budeme zvát všechny naše klienty a tuto prevenci jim budeme jako součást našeho globálního preventivního programu nabízet. Nebude povinná, budeme se však snažit vysvětlit výhody tohoto programu, kterými jsou především možnost výrazného prodloužení života a zlepšení dlouhodobé kvality života tím, že omezíme riziko vzniku závažných nemocí, jako jsou cévní mozkové příhody, infarkt myokardu, rakovina tlustého střeva a konečníku, rakovina prostaty.

Je to další krok v plánu našeho odborného týmu, kterým je zaměřit se na léčbu a prevenci nejčastějších chorob, které v České republice způsobují smrt.