Alzheimerova choroba netrápí pouze osoby seniorského věku

1.9.2020

Stává se to každému z nás. Občas zapomene myšlenku, kterou jsme ještě před pár sekundami měli na jazyku, jindy se zakoktáme a ztratíme slova. O tom, jestli jsme zamkli dveře a zhasli světla ani nemluvě. Hodně lidí prohodí vtípky typu, jestli náhodou nemáme „Alzheimera“. Nicméně málokdo z nich tuší, jak závažné a náročné toto onemocnění je. Navíc není možné ji zcela vyléčit.

Alzheimerova choroba netrápí pouze osoby seniorského věku

Choroba nepřichází ze dne na den, ale pozvolna

Každý rok připadá na 21. září Mezinárodní den Alzheimerovy choroby. Cílem je zvyšovat povědomí o této chorobě, která je hlavně ve svých počátcích hodně opomíjená.

„Alzheimerova choroba (zkratka AD) je onemocnění mozku, které způsobuje, že postižený přestává být schopný pamatovat si věci, logicky uvažovat a komunikovat. Diagnózu stanovuje zpravidla psychiatr, neurolog nebo geriatr.“ MUDr. Jan Pataky z pobočky MOJE AMBULANCE Ostrava – Centrum.

Podle MUDr. Jana Pataky je dobré sledovat těchto 10 varovných příznaků:

 1. Ztráta paměti, která ovlivní běžný život člověka. Ten si například nedokáže vybavit, co chtěl nakoupit nebo nemůže trefit domů.
 2. Problémy s vykonáváním běžných činností, kdy jedinec začíná mít potíže s úklidem bytu nebo přípravou jídla.
 3. Problémy s řečí
 4. Časová a místní dezorientace
 5. Špatný nebo zhoršující se racionální úsudek člověka
 6. Problémy s abstraktním myšlením
 7. Ukládání věcí na nesprávné místo
 8. Značné změny v náladě nebo chování
 9. Změny osobnosti
 10. Změny iniciativy

Alzheimer se netýká pouze seniorů

Nejčastější skupinou, která je touto nemocí ohrožena, jsou senioři. Není ovšem podmínkou, že se jedná o nemoc výhradně tohoto věku. Příznaky se často projevují už u lidí ve středních letech. Z hlediska pohlaví jsou více ohroženy ženy.

„Alzheimerova choroba se vyléčit nedá, pouze je možné ji krátkodobě (ale i několik let) stabilizovat a zmírňovat speciálními léky.“ MUDr. Jan Pataky z pobočky MOJE AMBULANCE Ostrava – Centrum.

Pravidla domácí péče o příbuzného s AD

Na začátku je třeba si uvědomit, že péče o nemocného v pokročilém stádiu velmi vyčerpává. Pro pečujícího je důležité najít si vhodnou činnost, při které se dostatečně odreaguje. Jak nejlépe pečovat v domácnosti o příbuzného nám nastínil MUDr. Jan Pataky:

 • Vytvořte bezpečný prostor v bytě (odkliďte překážející předměty, například koberce).
 • Zabezpečte plynové a elektrické sporáky a veškeré spotřebiče, zakryjte ovládací knoflíky a odpojte kabely od mixerů a pracovního nářadí.
 • Zabraňte příbuznému v řízení auta.
 • Kontrolujte, kam nemocný chodí. Na chodbách nainstalujte světlo a zamykejte. Požádejte sousedy o spolupráci. Chce-li jít nemocný ven, doprovoďte ho.
 • Naplánujte mu činnost na každý den. Nechte ho dělat to, co může. Tím ho udržíte v dobré fyzické kondici. Vhodná je například procházka v přírodě.
 • Ideální je i procvičovat mozek. Navrhněte mu, ať vyzkouší čištění zubů druhou rukou a snažte se mu změnit jeho návyky. Jako vhodné řešení se nabízí jít domů pěšky anebo jinou cestou, než tomu je obvykle.
 • Dbejte na to, aby užíval pravidelně léky.
 • Považujte koupání za každodenní činnost a koupejte ve stejnou dobu. Pomozte nemocnému s výběrem oblečení.
 • Pozor na komunikaci. Používejte oznamovací věty, nikoliv tázací. Místo věty: „Chceš se jít koupat?“ říkejte raději „Koupel máš připravenou, tady je ručník.“
 • Vhodně rozptylte pozornost nemocného. Větu typu: „Kam chceš jít? Nemůžeš jít sama.“ raději vyměňte za „Než odejdeš, buď tak hodná a pojď mi tady 2 minuty míchat polévku.“