Základní informace pro občany Ukrajiny v oblasti poskytování zdravotních služeb

9.3.2022

Na území ČR musí každý poskytovatel zdravotních služeb poskytnout neodkladnou péči kdykoliv a komukoliv, bez ohledu na pojištění nebo pobytový statut. Bude za to však pravděpodobně požadovat úhradu.

Infolinka pro občany z Ukrajiny   Informační linka 1221 - pomoc pro občany Ukrajiny 

Informační linka 1221 – pomoc pro občany Ukrajiny i české lékaře v komunikaci s ukrajinskými pacienty

 
Občanům Ukrajiny doporučujeme v současné situaci pobývat na území ČR na základě víza – stačí kontaktovat pracoviště služby cizinecké policie či odboru azylové a migrační politiky Ministerstva vnitra, kde jim bude uděleno vízum za účelem strpění. Okamžikem udělení víza za účelem strpění se osoba stává účastníkem systému veřejného zdravotního pojištění s přístupem ke zdravotní péči v plném rozsahu s tím, že pojistné za ní odvádí český stát.

Občan Ukrajiny, který přicestuje na území ČR, může v ČR též pobývat až 90 dní jako turista, bez nutností sjednávat si vízum. Po dobu turistického pobytu však musí mít sjednáno komerční cestovní pojištění.

Jste-li pojištěn v systému veřejného zdravotního pojištění, máte-li komerční pojištění nebo si můžete péči zaplatit sami, můžete navštívit v zásadě kteréhokoli poskytovatele zdravotních služeb.

Pokud nemáte žádné zdravotní pojištění a péči si nemůžete zaplatit sami, můžete pro poskytnutí neodkladné (a jiné) péče vyhledat v nejbližší nemocnici, nejlépe pak v nemocnici státní.

Основна інформація для громадян України при наданні медичних послуг.