Vyjádření k průběhu ošetření pacientky podezřelé na nákazu koronavirem SARS-CoV-2

24.3.2020

Na sociálních sítích bylo 17.3. 2020 zveřejněno video dvou mladých dívek, které upozorňují společnost na z jejich pohledu neadekvátní procesy nastavené státní správou při podezření na nákazu novým koronavirem SARS-CoV-2. MOJE AMBULANCE Praha Lužiny je součástí zdravotnického systému, který podle dívek nedodržuje nastavené postupy.

V době vyšetření všichni praktičtí lékaři, tedy včetně lékařky, která dívku vyšetřovala, postupovali v souladu s doporučenými algoritmy, které vydává a postupně aktualizuje Ministerstvo zdravotnictví České republiky a Státní zdravotní ústav. Další postup byl tedy určen podle dvou základních kritérií – klinických příznaků a možnosti kontaktu s nakaženou osobou nebo pobytem v zemi s lokálním přenosem COVID-19.

Před návštěvou společnosti MOJE AMBULANCE dívka telefonicky kontaktovala hygienickou stanici. Pro hygieniky bylo stěžejní, že dívka nenavštívila žádnou z rizikových oblastí. V takovém případně nepřipadalo v úvahu testování, bylo však dívce doporučeno kontaktovat svou praktickou lékařku.

Vzhledem k tomu, že pacientka vykazovala pouze klinické příznaky, jí ošetřující lékařka s ohledem na její zdravotní stav doporučila domácí léčbu a odkázala ji na hygienickou službu, případně linku 112, pokud by se její stav zhoršil.

Lékařka při vyšetření postupovala podle jí dostupných instrukcí. Celé vyšetření navíc podstoupila v ochranných pomůckách včetně respirátoru FFP3 a následně došlo k dezinfekci ordinace. Nebylo tedy ohroženo zdraví lékařky, ani nebyla Krajskou hygienickou stanicí nařízena karanténa pobočky.

Vedení společnosti MOJE AMBULANCE nepopírá, že se od doby vyšetření situace skokově změnila, tedy že dochází i ke komunitnímu přenosu, a proto podporuje vládní nařízení: Základním opatřením je maximální možná izolace pacienta se snížením možnosti rozšiřování nemoci. S lehkým průběhem onemocnění, kdy není nutná hospitalizace pacienta, medicína neumí a nemusí pomáhat. Výjimkou je symptomatická léčba teploty, kašle, bolesti a únavy. Léky jsou však volně dostupné v lékárnách a měla by je zajistit druhá osoba.

Nejnovější aktualizace postupů pro lékaře je ze dne 19. 3. 2020 a bere v potaz i riziko komunitního přenosu viru. Problém teď proto spočívá zejména v nedostatku ochranných prostředků pro praktické lékaře. Personál i vedení společnosti je nuceno přijímat adekvátní opatření a omezovat provoz poboček. Naším cílem je udržitelnost poskytování zdravotní péče nejen v oblasti infekčních onemocnění.

 

MUDr. Karel Lukeš, MBA
předseda představenstva
MOJE AMBULANCE a.s.