Vše souvisí se vším

19.6.2019

V listopadu loňského roku se stal novým ředitelem MOJE AMBULANCE MUDr. Karel Lukeš. Jsme rádi, že si našel čas i na krátký rozhovor.

Ve vedoucích pozicích zdravotnických institucí se často ocitají třeba ekonomové nebo lidé, kteří nemají zdravotní vzdělání a praxi. Vy sám jste lékař – vidíte v tom přednost pro svoji současnou funkci ředitele MOJE AMBULANCE?

Po zkušenostech z manažerských pozic vím, že neexistuje funkce „univerzální“ manažer. Znalost podstaty core-businessu (základu podnikání) je totiž naprosto zásadní pro možnost zdárného řízení firmy. Porozumění mechanismům a procesům nejen na číselné podstatě, ale i té vztahové a filosofické nelze načerpat z tabulek. Proto se domnívám, že moje dlouholetá lékařská praxe je velkou předností pro moji současnou funkci ředitele MOJE AMBULANCE. 

Jak vidíte současný, a také budoucí vývoj společnosti MOJE AMBULANCE?

Je mi velkou ctí, že se mohu společně se všemi kolegy, kteří ve společnosti MOJE AMBULANCE pracují, spolupodílet na jejím dalším vývoji a dávat jí tak její budoucí charakter a tvar. Máme na co navazovat, a tím pádem máme společně velkou odpovědnost. Současný status společnosti MOJE AMBULANCE nevznikl z ničeho, ale tvrdou a poctivou prací všech lidí, kteří se na jejím založení a dalším vývoji, jakkoliv spolupodíleli.

Firma samotná se rozrostla a začala tak přerůstat svůj nastavený systém řízení. Muselo tak zákonitě dojít ke změně struktury a systému jejího řízení. Je na nás všech, abychom citlivě navázali a dále rozvíjeli procesy plánování, realizace, kontroly, personálního řízení, a hlavně podstaty firmy samotné – poskytování primární zdravotní péče.

Někomu se může zdát netradiční větší počet lékařů v ordinaci – jaký je důvod a jaké jsou výhody?

Sdílená, nebo chcete-li sdružená praxe je něco, co díky vizi tvůrců MOJE AMBULANCE v České republice předběhlo dobu asi o 15 let. Jedná se nejen o marketingový produkt, ale zejména o princip poskytování primární péče, který jako téměř jediný zapadá do systému moderní organizace zdravotní péče ve státě a je z dlouhodobého hlediska udržitelný.

Rozhovor s ředitelem MOJE AMBULANCENejen časový rozsah poskytovaných služeb pro klienty, ale zejména zastupitelnost, ekonomické parametry, a hlavně týmový přístup k léčbě pacientů jsou dominantou tohoto stylu. Jednoduše řečeno: víc hlav víc ví, víc očí víc vidí. Pro klienty je to změna a každá změna je zpočátku vnímána relativně negativně. Ale je na těch, kteří vědí, že se jedná o benefit, aby vytrvali, vysvětlovali principy sdružené praxe, a přesvědčovali klienty o jejích výhodách.

Kdo je MUDr. Karel Lukeš

  • Narodil se 21.4.1975 v Havířově

  • Promoval na Lékařské fakultě MU v Brně v roce 1999, 2 roky pak působil na chirurgii Nemocnice s poliklinikou Havířov. Od roku 2001 pracoval na kardiochirurgii v Nemocnici Podlesí a.s. v Třinci.

  • V r. 2002 získal atestaci z chirurgie I. stupně a v r. 2010 atestaci z kardiochirurgie.

  • V letech 2011–2017 byl předsedou představenstva Nemocnice Podlesí a.s. a v roce 2017 také předsedou představenstva Vítkovické nemocnice a.s. v Ostravě.

  • Od ledna 2018 působí ve společnosti MOJE AMBULANCE a.s. na pozici lékaře a od konce roku 2018 v představenstvu společnosti.

Fungující zavedené procesy navíc obohatíme o nové možnosti. Nechceme revoluci, ale evoluce je nutná pro zachování toho, aby nejen firma, ale celý systém poskytování zdravotní péče v ČR byl „SMART“, tedy reálný a proveditelný.

Obecným problémem současnosti je nedostatek lékařů. Jakou strategii zvolila MOJE AMBULANCE? Jak se chystá motivovat dobré lékaře, aby chtěli pracovat právě pro ni?

Obor všeobecného praktického lékařství se dynamicky rozvíjí stejně tak, jako celá medicína. Nemocniční akutní obory a jejich ambulantní sektory se stále více specializují. K tomu přispívají i moderní IT technologie, které přinášejí nové možnosti přenosu informací a různého typu dat, včetně těch o zdravotním stavu pacientů. Systém jako celek spotřebovává stále více finančních prostředků. Z tohoto důvodu rostou požadavky na rozsah znalostí a zároveň možnosti realizace praktických lékařů.

Proto se domnívám, že MOJE AMBULANCE a.s. je atraktivním zaměstnavatelem pro mnoho kolegů zkušených, ale i mladých. Jsme schopni nabídnout mnoho zajímavých profesních „asistencí“ pro lékaře všech věkových kategorií. Z konkrétních výhod jmenuji například fakt, že lékař se u nás může věnovat jen a jen medicíně, a není zatěžován vztahy s pojišťovnami, registrujícími úřady, vlastníky nemovitostí, poskytovateli IT služeb…

Mnoho lidí je dnes zvyklých komunikovat on-line, tedy „po internetu“. Je na tenhle moderní způsob komunikace MOJE AMBULANCE připravena?

Společnost MOJE AMBULANCE se snaží smysluplně využívat zavedených a oblíbených komunikačních kanálů mezi poskytovatelem a klientem tak, aby to oběma přinášelo užitek. Je potřeba klientovi nabídnout informace o jeho zdravotním stavu takzvaně nadosah, aby je případně mohl využít u specialistů či zařízení akutní péče. Vše souvisí se vším, v síti praktických lékařů je alfou a omegou informační systém.

Opakováním známého faktu o možnosti využití objednávkového systému v režimu 5 dní v týdnu v celém rozsahu ordinačních hodin už budu jen pomyslně házet hrách na stěnu… Tento systém zlepšuje efektivitu poskytování péče, a bezesporu tím i její kvalitu pro klienta.

Plánujete nějaké změny nebo novinky například i ve vybavení interiérů ordinací?

Společnost zahájila 2. desetiletí své existence, a tak je třeba reagovat na vývoj v estetice vnímání, trendech designu a konkurence. Proto jsme přistoupili k modernizaci vybavení poboček, která bude patrná nejprve na nově otevíraných pobočkách, následně však i při potřebných rekonstrukcích poboček stávajících. Myslím, že se pacienti i zaměstnanci mají skutečně nač těšit. Všichni si to zaslouží.