Karanténa vs. "home-office"

V souvislosti s výskytem onemocnění COVID-19 je pro účely celostátní evidence vystavených karantén využíván systém eNeschopenek. V případě vystavení eNeschopenky z důvodu nařízené karantény je tato skutečnost do neschopenky klienta vždy zaznamenána - do kolonky profese je uvedena poznámka KARANTÉNA.

Vystavení karantény formou eNeschopenky v žádném případě neznemožňuje klientovi vykonávat svou práce tzv, v režimu home-office, pokud se tak domluvil se svým zaměstnavatelem. V tomto případě náleží zaměstnanci i nadále mzda v plné výši. Veškeré potřebné doplňkové hlášení o odpracovaných hodinách na home-office uvádí zaměstnavatel na příslušných tiskopisech ČSSZ.

Klient je povinen po dobu nařízené domácí karantény dodržovat všechna její pravidla - ZDE.

Proto upozorňujeme klienty, že MOJE AMBULANCE jako praktický lékař pro dospělé je povinna vystavit karanténu formou eNeschopenky. Ostatní záležitosti spojené s prací v režimu home-office jsou již pouze na domluvě mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem.

REGISTRACE