Očkování Thajsko

28.7.2013

 

Povinné a naléhavě doporučované očkování


Žlutá zimnice

Mezinárodní průkaz (certifikát) očkování proti žluté zimnici se požaduje od cestovatelů přijíždějící z výchozí nebo tranzitní země s výskytem žluté zimnice. Očkování se zde vyžaduje jako ochrana vůči zavlečení žluté zimnice, jejímž přenašečem je komár Aedes aegypti, který se zde (v cílové zemi) vyskytuje. Země a oblasti považované za rizikové: AFRIKA: Angola, Benin, Burkina Faso, Burundi, Kamerun, Středoafrická republika, Čad, Republika Kongo, Pobřeží slonoviny, Rovníková Guinea, Etiopie, Gabun, Gambie, Ghana, Guinea, Guinea-Bissau, Keňa, Libérie, Mali, Mauretánie, Niger, Nigérie, Rwanda, Sv. Tomáš a Principe, Senegal, Sierra Leone, Somálsko, Súdán, Tanzanie, Togo, Uganda. AMERIKA: Argentina, Bolívie, Brazílie, Kolumbie, Ekvádor, Francouzská Guayana, Guyana, Panama, Paraguay, Peru, Suriname Trinidad a Tobago, Venezuela. V takovém případě se neočkují děti mladší 9 měsíců. Očkování se provádí podáním 1 dávky vakcíny nejpozději 10 dní před cestou.


Hepatitida A

Očkování je naléhavě doporučované všem cestovatelům pro jejich ochranu. Očkování jednou dávkou vakcíny nejpozději 7 dní před odjezdem.


Břišní tyfus

Očkování je naléhavě doporučované všem cestovatelům pro jejich ochranu, zejména plánují-li pobyt mimo městských oblastí v endemických oblastech s výskytem břišního tyfu. Očkování jednou dávkou vakcíny nejpozději 14 dní před odjezdem.


Ostatní očkování


Japonská encefalitida

Očkování se doporučuje cestovatelům pobývajícím v odlehlých venkovských oblastech nebo žijících a pracujících poblíž rýžových polí na venkově nebo příměstských oblastech, kde existuje zvýšená pravděpodobnost přenosu japonské encefalitidy komáry. Očkuje se buď třemi (0-7-30 dní) nebo dvěma (0-28 dní) dávkami podle typu vakcíny a nejpozději se očkování zahajuje jeden měsíc před odjezdem. Propuknutí se objevuje většinou v severním regionu (údolí Chiang Mai), s ojedinělými případy hlášenými v oblastech Sukhothai, předměstí Bangkoku a Phitsanulok a jižních krajinách. Období přenosu: na severu - květen až říjen; na jihu - celý rok.


Vzteklina

Do této země, kde vzteklina představuje stálé nebezpečí, se doporučuje preventivní očkování proti vzteklině všem cestovatelům, kteří plánují dlouhodobý nebo pracovní pobyt (přírodovědci, zemědělci, archeologové, geologové, speleologové atd.). I když očkování poskytuje vysoce spolehlivou ochranu během prvního roku po očkování, podle některých doporučení zůstává vhodné, aby dříve očkované osoby pokousané zvířetem potenciálně nakaženým vzteklinou podstoupily ještě další dodatečné postexpoziční očkování. Děti by se měly vyvarovat mazlení se psi, kočky nebo dalšími savci. Preventivní očkování se provede 3 dávkami aplikovanými během jednoho měsíce. Doporučuje se podávat 3. dávku minimálně 2 týdny před cestou.

Hepatitida B

Vzhledem ke zdejšímu relativně vysokému počtu nositelů hepatitidy typu B se doporučuje očkovat zdravotníky (zubaři, lékaři, ošetřovatelky, laboranti), osoby pracující v blízkém kontaktu s místním obyvatelstvem (učitelé, misionáři, mírové armády) nebo osoby, které předvídají pohlavní styk s místním obyvatelstvem. Očkování lze provést podle zrychleného schématu, podáním 3 dávek během 3 týdnů, poslední dávka by měla být podána minimálně 14 dní před odjezdem. Zrychlené schéma očkování zajistí ochranu 60-80% cestovatelů, podobně jako první dvě dávky podané v měsíčním intervalu. Pro zajištění spolehlivější a dlouhodobé ochrany je třeba aplikovat ještě 3. dávku nejlépe do 6 měsíců po zahájení tohoto očkování. Vysoce spolehlivá ochrana je zajištěna očkováním se 3 dávkami ve schématu 0., 1. a 6. měsíc, tj. 3. dávka by měla být podána nejpozději 10 dní před odjezdem.


Záškrt

Pokud bylo základní očkování proti záškrtu provedeno v dětství, tj. před více než 20 lety a existuje zvýšené riziko záškrtu (např. během humanitární pomoci, pracovního pobytu apod.), lze očkovat od počátku třemi dávkami dospělé vakcíny proti záškrtu (tj. se sníženou koncentrací vakcinační látky) v měsíčních intervalech nebo ve schématu 0-6 týdnů-6 měsíců nebo podat posilující (booster) dávku 10-15 let po předešlém očkování proti záškrtu. Kompletní očkování by mělo být ukončeno nejpozději 10 dní před odjezdem.


Tetanus

Při poranění existuje zvýšené riziko nákazy. Je vhodné si zkontrolovat stav očkování proti tetanu a v případě, že očkování bylo provedeno před 10-15 lety, stačí se nechat očkovat jednou dávkou tetanické vakcíny ("přeočkování"). Byla-li ale poslední dávka vakcíny podána před více než 15 lety, je nutné se nechat okovat kompletně třemi dávkami. Zrychlené očkování proti tetanu lze provést podáním 2 dávek v měsíčním intervalu (před cestou) a 3. dávku po 6 měsících (tj. např. po návratu). Již dvě dávky dostatečně ochrání před tetanem.


Spalničky

Před cestou je vhodné si zkontrolovat stav očkování proti spalničkám, tj. očkování v dětství dvěma dávkami vakcíny. V opačném případě je vhodné se nechat před cestou očkovat alespoň jednou dávkou vakcíny, nejpozději 14 dní před odjezdem.


Malárie

Riziko malárie existuje v celé zemi mimo městské oblasti. Vyskytuje se ve všech nadmořských výškách. Neexistuje ve městě Bangkok, Chiang Mai, Songhkla a rekreačních oblastech Pattaya, Hua Hin, Cha Am, Chiang Mai, Ko Samui a Krabi. Sporadické případy malárie se objevují v Phuket a Phang Nga, kde se lze chránit jen fyzickou bariérou.

Osoby přepravující se letadlem, podnikající pouze jednodenní výlety do venkovských oblastí nemusí antimalarika užívat. Osoby cestující autem, lodí nebo vlakem přes venkovské oblasti vnitrozemí, zvláště v zalesněných a kopcovitých oblastech, by se měly chránit antimalariky.Mírné riziko: na severozápadních hranicích s Myanmarem v provincii Trat, při jihovýchodní hranici s Kambodžou (provincie Tak a Trat); v příhraničních oblastech s Myanmarem (na jihozápadě a s Kambodžou na jihovýchodě; na několika ostrovech, např. Ko Chang a Ko Mak, Similan; (více v období dešťů a méně v období sucha) v lesnatých oblastech ve středozemí, na severu nebo východu území; žádné nebo velmi nízké riziko: v jižních provinciích a v pobřežních lokalitách nebo ve výše položených oblastech, velká městská centra (turistická): Bangkok, Pattaya, Hua Hin, Cha Am, Chiang Mai, Ko Samui, Krabi, Songkhla, Hat Yai jsou bez malárie.

Dominující období výskytu: leden-prosinec

Vektor:

A.balabacensis balabacensis: Komáři v hornatých lesnatých oblastech; líhnou se v malých vodách ve stínu, v kalužích ve zvířecích stopách a v mělkých loužích. Napadají člověka v noci; přebývají venku.

A. minimus minimus: Komáři v hornatých oblastech; líhnou se v čisté vodě potoků, zavlažovacích příkopech a na rýžových polí. Napadají člověka a dobytek uvnitř budov; vrchol jejich útoku na člověka je od 22,00 do 2,00 ráno; přebývají v obydlích a ve stájích.

A. sinensis: Komáři v rovinných oblastech; líhnou se na rýžových polích, v močálech a na okraji jezer. Napadají člověka a dobytek venku na večer; přebývají ve stájích.

A. sundaicus: Komáři v pobřežních oblastech; líhnou se v poloslané vodě, v lagunách se slunečním svitem, v močálech a mokřinách. Napadají člověka a dobytek uvnitř příbytku; přebývají v domech a úkrytech.

Incidence malárie způsobené parazitem Plasmodium falciparum (nejnebezpečnější forma malárie pro člověka): 50-75% a incidence malárie způsobené ostatními třemi parazity (Plasmodium vivax, ovale a malariae); benigní forma malárie: 25-50%

Malárie vyvolaná P.falciparum je rezistentní k léčbě chloroquinem, sulfadoxin-pyrimethaminem a mefloquinem v západních příhraničních oblastech s Myanmarem: zalesněné oblasti provincií Chang Bai, Chang Mai, Mae Hong Son, Tak, Kanchanaburi, Ratchaburi a Petchaburi; východní příhraniční oblasti s Kambodžou: zalesněné oblasti provincií Ubon Ratchathani, Si Sa Ket, Surin, Buriram, Sa Kaeo, Chantaburi a Trat.

Profylaxe:

Podle CDC je vhodná antimalarická profylaxe: atovaquon/proguanil nebo doxycyklin.

Cestovatelům při organizované cestě, ubytování v hotelu, se doporučuje antimalarická profylaxe (atovaquon/proguanil nebo doxycyklin) ve vysoce rizikových oblastech, při pobytech delších než 7 dní, celoročně. Je-li pobyt krátkodobý do 7 dní lze profylaxi nahradit jen pohotovostní (stand-by) léčbou (atovaquon/proguanil nebo artemether/lumefantrin).

Ostatním cestovatelům v případě vysokého rizika malárie se doporučuje antimalarická profylaxe (atovaquon/proguanil nebo doxycyklin). Je-li riziko průměrné nebo nízké je možné zvážit jen pohotovostní (stand-by) léčba s antimalariky (mefloquin, atovaquon/proguanil nebo artemether/lumefantrin).


Ostatní zvláštní infekční rizika

Trichinóza - převážně na severu

Opisthorchiáza - převážně na severovýchodě

Horečka dengue

Filarióza, lymfatická - pohraniční oblasti na západě

Skvrnitý tyfus, (blechy, vši)

Chikungunya

Lymeská borelióza

Hepatitida typu C

Tuberkulóza

Venerické infekce

Leptospiróza - květen-říjen, převážně na severovýchodě

Melioidóza

 

 

 

Zdroj: http://www.vakciny.net/CIZINA/DESTINACE/thajsko.htm

 

REGISTRACE