Očkování Indie

5.6.2013

 

Povinné a naléhavě doporučované očkování


Žlutá zimnice

Mezinárodní průkaz (certifikát) očkování proti žluté zimnici se požaduje od cestovatelů přijíždějící z výchozí nebo tranzitní země s výskytem žluté zimnice. Očkování se zde vyžaduje jako ochrana vůči zavlečení žluté zimnice, jejímž přenašečem je komár Aedes aegypti, který se zde (v cílové zemi) vyskytuje. Země a oblasti považované za rizikové: AFRIKA: Angola, Benin, Burkina Faso, Burundi, Kamerun, Středoafrická republika, Čad, Republika Kongo, Pobřeží slonoviny, Rovníková Guinea, Etiopie, Gabun, Gambie, Ghana, Guinea, Guinea-Bissau, Keňa, Libérie, Mali, Mauretánie, Niger, Nigérie, Rwanda, Sv. Tomáš a Principe, Senegal, Sierra Leone, Somálsko, Súdán, Tanzanie, Togo, Uganda. AMERIKA: Argentina, Bolívie, Brazílie, Kolumbie, Ekvádor, Francouzská Guayana, Guyana, Panama, Paraguay, Peru, Suriname Trinidad a Tobago, Venezuela. Podle IAMAT se očkování vyžaduje od dětí starších 6 měsíců, přestože se nedoporučuje očkovat děti mladší 9 měsíců. Je-li však cesta nevyhnutelná, pak může pediatr vystavit osvědčení, že nedoporučuje z důvodu kontraindikací očkovat dítě mladší 1 roku. I když je tento postup v souladu s rezolucí Světové zdravotnické organizace, některé státy nemusí toto osvědčení respektovat a neočkované dítě zůstává pod dohledem té dané země. Indie vyžaduje mezinárodní průkaz (certifikát) očkování proti žluté zimnici také od cestovatelů přijíždějících ze Zambie a dříve endemických oblastí. Vyžaduje se také od cestovatelů, kteří pobývali nebo cestovali přes rizikovou oblast žluté zimnice po dobu delší než 6 dní. Očkování se provádí podáním 1 dávky vakcíny nejpozději 10 dní před cestou.


Hepatitida A

Očkování je naléhavě doporučované všem cestovatelům pro jejich ochranu. Očkování jednou dávkou vakcíny nejpozději 7 dní před odjezdem.


Břišní tyfus

Očkování je naléhavě doporučované všem cestovatelům pro jejich ochranu, zejména plánují-li pobyt mimo městských oblastí v endemických oblastech s výskytem břišního tyfu. Očkování jednou dávkou vakcíny nejpozději 14 dní před odjezdem.


Ostatní očkování


Cholera

Ačkoli se cholera v některých oblastech může vyskytovat ve zvýšené aktivitě, riziko nákazy pro cestovatele je nízké a očkování se doporučuje jen zdravotníkům a záchranářům pracujícím v endemických oblastech. Nejlepší ochranou je vyvarovat se kontaminované vodě a potravinám. Doporučuje se používat sycenou vodu, horký čaj nebo kafe, případně balené nealkoholické nápoje mezinárodních výrobců. Stravovat se tepelně upravenými pokrmy a vlastnoručně oloupaným ovocem nebo zeleninou. Osoby žijící nebo pracující v nevhodných hygienických podmínkách, stejně jako osoby s oslabeným imunitním systémem (s deficitem tvorby žaludeční kyseliny po chirurgickém zákroku vředu), osoby s antacidovou léčbou a osoby užívající konopí (užívání marihuany snižuje sekreci žaludečních kyselin) bývají často vnímavé k této nákaze, proto by měly být mnohonásobně pečlivější ve výběru potravin a nápojů v endemických oblastech cholery. V červnu 1991 Světová zdravotnická organizace vydala rezoluci, že certifikát o očkování proti choleře nemá být vyžadován v žádné zemi nebo oblasti. Je-li třeba, očkovat lze dvěma perorálními dávkami inaktivované vakcíny v minimálním týdenním intervalu tak, aby kompletní očkování bylo dokončeno zhruba 2 týdny před odjezdem. Přetrvává-li riziko, lze podat další posilující dávku každých 6 měsíců až 2 roky.

Japonská encefalitida

Očkování se doporučuje cestovatelům pobývajícím v odlehlých venkovských oblastech nebo žijících a pracujících poblíž rýžových polí na venkově nebo příměstských oblastech, kde existuje zvýšená pravděpodobnost přenosu japonské encefalitidy komáry. Očkuje se buď třemi (0-7-30 dní) nebo dvěma (0-28 dní) dávkami podle typu vakcíny a nejpozději se očkování zahajuje jeden měsíc před odjezdem. Onemocnění se nachází v celé zemi, ale údaj nejsou kompletní. Výjimkou jsou Dadra, Daman, Diu, Gujarat, Himachal, Džammú, Kašmír, Lakshadweep, Meghalaya, Nagar Haveli, Punjab, Rajasthan, Sikkim. Nejpostiženější oblasti jsou Andhra Pradesh, Assam, Bihar, Goa, Haryana, Karnataka, Kerala, Tamil Nadu, Uttar Pradesh a Západní Bengálsko. Období přenosu: Goa - květen až říjen; Tamil Nadu - říjen až leden; Karnataka - srpen až prosinec s druhým vrcholem v okresu Mandya od dubna do června; Andrha Pradesh - září až prosinec; Severní Indie - červenec až prosinec. Vysoce riziková skupina: děti mladší 15 let.


Vzteklina

Do této země, kde vzteklina představuje stálé nebezpečí, se doporučuje preventivní očkování proti vzteklině všem cestovatelům, kteří plánují dlouhodobý nebo pracovní pobyt (přírodovědci, zemědělci, archeologové, geologové, speleologové atd.). I když očkování poskytuje vysoce spolehlivou ochranu během prvního roku po očkování, podle některých doporučení zůstává vhodné, aby dříve očkované osoby pokousané zvířetem potenciálně nakaženým vzteklinou podstoupily ještě další dodatečné postexpoziční očkování. Děti by se měly vyvarovat mazlení se psi, kočky nebo dalšími savci. Preventivní očkování se provede 3 dávkami aplikovanými během jednoho měsíce. Doporučuje se podávat 3. dávku minimálně 2 týdny před cestou. UPOZORNĚNÍ: moderní očkovací látky stejně jako imunoglobulíny jsou zde velmi obtížně k dostání. Proto se raději doporučuje před cestou se nechat profylakticky očkovat.

Hepatitida B

Vzhledem ke zdejšímu relativně vysokému počtu nositelů hepatitidy typu B se doporučuje očkovat zdravotníky (zubaři, lékaři, ošetřovatelky, laboranti), osoby pracující v blízkém kontaktu s místním obyvatelstvem (učitelé, misionáři, mírové armády) nebo osoby, které předvídají pohlavní styk s místním obyvatelstvem. Očkování lze provést podle zrychleného schématu, podáním 3 dávek během 3 týdnů, poslední dávka by měla být podána minimálně 14 dní před odjezdem. Zrychlené schéma očkování zajistí ochranu 60-80% cestovatelů, podobně jako první dvě dávky podané v měsíčním intervalu. Pro zajištění spolehlivější a dlouhodobé ochrany je třeba aplikovat ještě 3. dávku nejlépe do 6 měsíců po zahájení tohoto očkování. Vysoce spolehlivá ochrana je zajištěna očkováním se 3 dávkami ve schématu 0., 1. a 6. měsíc, tj. 3. dávka by měla být podána nejpozději 10 dní před odjezdem.

Záškrt

Pokud bylo základní očkování proti záškrtu provedeno v dětství, tj. před více než 20 lety a existuje zvýšené riziko záškrtu (např. během humanitární pomoci, pracovního pobytu apod.), lze očkovat od počátku třemi dávkami dospělé vakcíny proti záškrtu (tj. se sníženou koncentrací vakcinační látky) v měsíčních intervalech nebo ve schématu 0-6 týdnů-6 měsíců nebo podat posilující (booster) dávku 10-15 let po předešlém očkování proti záškrtu. Kompletní očkování by mělo být ukončeno nejpozději 10 dní před odjezdem.

Tetanus

Při poranění existuje zvýšené riziko nákazy. Je vhodné si zkontrolovat stav očkování proti tetanu a v případě, že očkování bylo provedeno před 10-15 lety, stačí se nechat očkovat jednou dávkou tetanické vakcíny ("přeočkování"). Byla-li ale poslední dávka vakcíny podána před více než 15 lety, je nutné se nechat okovat kompletně třemi dávkami. Zrychlené očkování proti tetanu lze provést podáním 2 dávek v měsíčním intervalu (před cestou) a 3. dávku po 6 měsících (tj. např. po návratu). Již dvě dávky dostatečně ochrání před tetanem.

Dětská přenosná obrna

Vzhledem ke zvýšené pravděpodobnosti rizika dětské přenosné obrny se doporučuje posilující (booster) dávku vakcíny osobám očkovaným před více než 20 lety a to zejména tehdy, existuje-li vysoká pravděpodobnost, že cestovatel může přijít do styku s tímto onemocněním (pobyt mimo rekreační oblasti, pracovní dlouhodobý pobyt, humanitární pomoc apod.). Mimo to se doporučuje očkovat proti dětské přenosné obrně, pokud cestovatel nebyl v dětství očkován proti dětské přenosné obrně nebo existuje podezření z nedostatečné ochrany před možnou nákazou (např. po prodělání závažných onemocnění imunitního systému apod.), provede se kompletní očkování podáním 3 dávek inaktivované vakcíny v intervalech 1-2 měsíců.

Spalničky

Před cestou je vhodné si zkontrolovat stav očkování proti spalničkám, tj. očkování v dětství dvěma dávkami vakcíny. V opačném případě je vhodné se nechat před cestou očkovat alespoň jednou dávkou vakcíny, nejpozději 14 dní před odjezdem.

Malárie

Riziko malárie existuje v celé zemi včetně městských oblastí kromě výše položených oblastí (nad 2000 m) a států: Himachal Pradesh, Jammu, Kašmír a Sikkim.

Hlavní vektory:

Severní Indie:

A.minimus minimus: Komáři v hornatých oblastech; líhnou se v čisté vodě potoků, zavlažovacích příkopech a na rýžových polí. Napadají člověka a dobytek uvnitř budov; vrchol jejich útoku na člověka je od 22,00 do 2,00 ráno; přebývají v obydlích a ve stájích.

Ganges plane:

A. stephensi stephensi: Komáři v dosahu lidského obydlí; líhnou se v umělých vodních nádržích blízko lidského obydlí, ve vodě ve zvířecích stopách, v ložích a na okraji jezera. Napadají člověka v lidském příbytku po západu slunce; přebývají v lidském příbytku a úkrytu.

A. culicifacies: Komáři v rovinných oblastech; líhnou se ve sladké vodě s travnatými okraji, v pomalu tekoucích potokách, v umělých rezervoárech nebo kalužích. Napadají člověka i dobytek při západu slunce; přebývají v tmavých rozích domů a chlévů.

Poloostrovní Indie:

A. culcifacies: Komáři v rovinných oblastech; líhnou se ve sladké vodě s travnatými okraji, v pomalu tekoucích potokách, v umělých rezervoárech nebo kalužích. Napadají člověka i dobytek při západu slunce; přebývají v tmavých rozích domů a chlévů.

Poznámka: Riziko existuje v celé Indii včetně Bombaj a Delhi, doporučuje se antimalarická profylaxe.

Výskyt malárie je v nižších nadmořských výškách než 2000 m.

Dominující období výskytu: leden-prosinec

Incidence malárie způsobené parazitem Plasmodium falciparum (nejnebezpečnější forma malárie pro člověka): 20-40% a incidence malárie způsobené ostatními třemi parazity (Plasmodium vivax, ovale a malariae); benigní forma malárie: 40-80%

Malárie vyvolaná P.falciparum je rezistentní k léčbě s chloroquinem a sulfadoxin-pyrimethaminem se objevuje ve všech malarických oblastech této země.

Profylaxe:

Podle CDC je vhodná antimalarická profylaxe: atovaquon/proguanil, doxycyklin nebo mefloquin.

Cestovatelům při organizované cestě, ubytování v hotelu, se doporučuje antimalarická profylaxe (mefloquin, atovaquon/proguanil nebo doxycyklin) ve vysoce rizikových oblastech, při pobytech delších než 7 dní, celoročně. Je-li pobyt krátkodobý do 7 dní lze profylaxi nahradit jen pohotovostní (stand-by) léčbou (mefloquin, atovaquon/proguanil nebo artemether/lumefantrin).

U ostatních cestovatelů v případě vysokého rizika malárie se doporučuje antimalarická profylaxe (mefloquin, atovaquon/proguanil nebo doxycyklin). Je-li riziko průměrné je možné zvážit buď antimalarickou profylaxi (mefloquin, atovaquon/proguanil nebo doxycyklin) nebo jen pohotovostní (stand-by) léčba s antimalariky (mefloquin, atovaquon/proguanil nebo artemether/lumefantrin). Stejná pohotovostní léčba je vhodná i v případě nízkého rizika expozice malárie.


Ostatní zvláštní infekční rizika


Mor

Očkování je doporučeno jen těm osobám, které by mohly být příležitostně v kontaktu s hlodavci (antropologové, archeologové, geologové, zdravotníci, misionáři, speleologové atd.). Běžné očkování by mělo být dokončeno před vstupem do oblastí postižených morem. Poslední propuknutí onemocnění se objevilo ve městě Surat, Gujarat a v oblasti Beed, Maharashtra. Známé rizikové oblasti jsou na severu: Himachal Pradesh a severní část Uttar Pradesh; na jihu: severozápadní část Tamil Nadu.

Hepatitida typu E

Echinokokkóza (E.granulosus) především na jihovýchoděLeishmaniáza,viscerální - zejména na východě

Leishmaniáza,kožní - zejména na severozápadě (Rajasthan)

Horečka dengue

Horečka Krim-Kongo - jen v západní polovině státu

Horečka Phlebotomus - převážně na severovýchodě

Filarióza, lymfatická - pobřeží a na jihovýchodě

Horečka boutonneuse

Klíšťová recidivující horečka

Skvrnitý tyfus, (blechy, vši) - převážně na severovýchodě

Chikungunya - zejména Calcutta, Chennai, Vellore

Onemocnění Pralesa Kysanur - jihozápadně (Karnataka)

Horečka Západního Nilu - Karnataka, Punjab

Mor - přírodní lokality v Maharashtra, Gujarat

Tuberkulóza

Hepatitida typu C

Leptospiróza - zejména Bihar, Gujarat, Karnataka, Kerala, Andamanen

Melioidóza

 

 

 

 

 

Zdroj: http://www.vakciny.net/CIZINA/DESTINACE/indie.htm

 

REGISTRACE