Očkování Brazílie

26.6.2013

 

Povinné a naléhavě doporučované očkování


Žlutá zimnice

Mezinárodní průkaz (certifikát) očkování proti žluté zimnici se požaduje od cestovatelů přijíždějící z výchozí nebo tranzitní země s výskytem žluté zimnice. Očkování se zde vyžaduje jako ochrana vůči zavlečení žluté zimnice, jejímž přenašečem je komár Aedes aegypti, který se zde (v cílové zemi) vyskytuje. Země a oblasti považované za rizikové: AFRIKA: Angola, Benin, Burkina Faso, Burundi, Kamerun, Středoafrická republika, Čad, Republika Kongo, Pobřeží slonoviny, Rovníková Guinea, Etiopie, Gabun, Gambie, Ghana, Guinea, Guinea-Bissau, Keňa, Libérie, Mali, Mauretánie, Niger, Nigérie, Rwanda, Sv. Tomáš a Principe, Senegal, Sierra Leone, Somálsko, Súdán, Tanzanie, Togo, Uganda. AMERIKA: Argentina, Bolívie, Brazílie, Kolumbie, Ekvádor, Francouzská Guayana, Guyana, Panama, Paraguay, Peru, Suriname Trinidad a Tobago, Venezuela. Certifikát o očkování je vyžadován u dětí starších 9 měsíců.
CDC a IAMAT doporučuje očkování všem cestovatelům starším 9 měsíců, kteří cestují do následujících oblastí: Očkování se naléhavě doporučuje cestovatelům u těchto destinací: Acre, Amapa, Amazonka, Brasilia včetně hlavního města, Goias, Maranhao, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Para, Piaui, Rondonia, Roraima, Tocatins, oblasti venkova západní poloviny Bahia, severozápadní a západní centrální část Rio Grande do Sul, západní poloviny Sao Paulo, severní část Espiritu Santo, západní polovina Santa Caterina a Parana včetně vodopádů Iguacu. Očkování není nutné pro pobyt v pobřežních městech Rio de Janeiro, S?o Paulo, Salvador, Recife a Fortaleza.
Očkování není doporučené dětem mladším 9 měsíců. Očkování se provádí podáním 1 dávky vakcíny nejpozději 10 dní před cestou.

Ostatní očkování

 

Hepatitida A

Očkování se doporučuje především těm, kteří plánují pobyt mimo turistické a rekreační oblasti. Očkování jednou dávkou vakcíny nejpozději 7 dní před odjezdem.

 

Břišní tyfus

Očkování se doporučuje především těm, kteří plánují pobyt mimo turistické a rekreační oblasti. Očkování jednou dávkou vakcíny nejpozději 14 dní před odjezdem.

 

Cholera

Ačkoli se cholera v některých oblastech může vyskytovat ve zvýšené aktivitě, riziko nákazy pro cestovatele je nízké a očkování se doporučuje jen zdravotníkům a záchranářům pracujícím v endemických oblastech. Nejlepší ochranou je vyvarovat se kontaminované vodě a potravinám. Doporučuje se používat sycenou vodu, horký čaj nebo kafe, případně balené nealkoholické nápoje mezinárodních výrobců. Stravovat se tepelně upravenými pokrmy a vlastnoručně oloupaným ovocem nebo zeleninou. Osoby žijící nebo pracující v nevhodných hygienických podmínkách, stejně jako osoby s oslabeným imunitním systémem (s deficitem tvorby žaludeční kyseliny po chirurgickém zákroku vředu), osoby s antacidovou léčbou a osoby užívající konopí (užívání marihuany snižuje sekreci žaludečních kyselin) bývají často vnímavé k této nákaze, proto by měly být mnohonásobně pečlivější ve výběru potravin a nápojů v endemických oblastech cholery. V červnu 1991 Světová zdravotnická organizace vydala rezoluci, že certifikát o očkování proti choleře nemá být vyžadován v žádné zemi nebo oblasti. Je-li třeba, očkovat lze dvěma perorálními dávkami inaktivované vakcíny v minimálním týdenním intervalu tak, aby kompletní očkování bylo dokončeno zhruba 2 týdny před odjezdem. Přetrvává-li riziko, lze podat další posilující dávku každých 6 měsíců až 2 roky.

 

Vzteklina

Do této země, kde vzteklina představuje stálé nebezpečí, se doporučuje preventivní očkování proti vzteklině všem cestovatelům, kteří plánují dlouhodobý nebo pracovní pobyt (přírodovědci, zemědělci, archeologové, geologové, speleologové atd.). I když očkování poskytuje vysoce spolehlivou ochranu během prvního roku po očkování, podle některých doporučení zůstává vhodné, aby dříve očkované osoby pokousané zvířetem potenciálně nakaženým vzteklinou podstoupily ještě další dodatečné postexpoziční očkování. Děti by se měly vyvarovat mazlení se psi, kočky nebo dalšími savci. Preventivní očkování se provede 3 dávkami aplikovanými během jednoho měsíce. Doporučuje se podávat 3. dávku minimálně 2 týdny před cestou.

 

Záškrt

Pokud bylo základní očkování proti záškrtu provedeno v dětství, tj. před více než 20 lety a existuje zvýšené riziko záškrtu (např. během humanitární pomoci, pracovního pobytu apod.), lze očkovat od počátku třemi dávkami dospělé vakcíny proti záškrtu (tj. se sníženou koncentrací vakcinační látky) v měsíčních intervalech nebo ve schématu 0-6 týdnů-6 měsíců nebo podat posilující (booster) dávku 10-15 let po předešlém očkování proti záškrtu. Kompletní očkování by mělo být ukončeno nejpozději 10 dní před odjezdem.

 

Tetanus

Při poranění existuje zvýšené riziko nákazy. Je vhodné si zkontrolovat stav očkování proti tetanu a v případě, že očkování bylo provedeno před 10-15 lety, stačí se nechat očkovat jednou dávkou tetanické vakcíny ("přeočkování"). Byla-li ale poslední dávka vakcíny podána před více než 15 lety, je nutné se nechat okovat kompletně třemi dávkami. Zrychlené očkování proti tetanu lze provést podáním 2 dávek v měsíčním intervalu (před cestou) a 3. dávku po 6 měsících (tj. např. po návratu). Již dvě dávky dostatečně ochrání před tetanem.

 

Spalničky

Před cestou je vhodné si zkontrolovat stav očkování proti spalničkám, tj. očkování v dětství dvěma dávkami vakcíny. V opačném případě je vhodné se nechat před cestou očkovat alespoň jednou dávkou vakcíny, nejpozději 14 dní před odjezdem.

 

Malárie

Riziko malárie existuje v celé zemi mimo městských oblastí regionu Amazonas a většiny území východních oblastí. Riziko multirezistentní malárie je vysoké ve všech státech povodí Amazonky, včetně měst (hlavní města v závorkách): Acre (Rio Branco); Amapa (Macapa); Amazonas (Manaus); západní část Maranhao (Sao Luis); severní část Mato Grosso (Cuiaba); Para (Maraba, Santarem, s vyjímkou města Belem); Rondonia (Porto Velho), Roraima (Boa Vista); Tocatins (Araguaina). Vysoký přenos malárie se vyskytuje podél dálnice trans - Amazon, silnice z Cuiaba Santarem a v údolí Araguaia, Xingu, řek Jamanxim a Tapajos. Lokalizovaná propuknutí malárie způsobená stěhováním nakažených osob z krajiny Amazon byla hlášen z dalších oblastí Brazílie.

Poznámka: Osoby plavící se na Amazonce a jejích přítocích, nebo cestující po souši v celém povodí Amazon by měly být chráněny antimalariky. Riziko malárie se objevuje v oblastech vodopádů Iguacu Falls.

Výskyt malárie v nižších nadmořských výškách než je 900 m.

Dominující období výskytu: leden-prosinec

Vektor:

A.aquasalis: Komáři v pobřežních oblastech; líhnou se ve sladké nebo poloslané vodě. Člověka mohou napadat od soumraku; přebývají uvnitř příbytku.

A. darlingi: Komáři v dosahu lidského obydlí; líhnou se temných vodních nebo vlhkých lokalitách, v močálech, v travnatých okrajích řeky nebo kaluže. Napadají člověka uvnitř lidského příbytku; přebývají uvnitř domů, často v ložnicích.

Incidence malárie způsobené parazitem Plasmodium falciparum (nejnebezpečnější forma malárie pro člověka): 25% a incidence malárie způsobené ostatními třemi parazity (Plasmodium vivax, ovale a malariae); benigní forma malárie: 75%

Malárie vyvolaná P.falciparum je rezistentní k léčbě s chloroquinem a sulfadoxin-pyrimethaminem se objevuje ve všech malarických oblastech této země.

Profylaxe:

Podle CDC je vhodná antimalarická profylaxe: atovaquon/proguanil, doxycyklin nebo mefloquin.

Cestovatelům při organizované cestě, ubytování v hotelu, stejně jako ostatním cestovatelům se doporučuje antimalarická profylaxe (mefloquin, atovaquon/proguanil nebo doxycyklin) při pobytu ve vysoce nebo průměrně rizikových oblastech a to hlavně oblasti Amapa, Rondonia a Romaina při pobytu delším než 7 dní, celoročně. Při pobytech v těchto oblastech kratších než 7 dní nebo při pobytech s průměrným či nízký rizikem malárie je možné tuto profylaxi nahradit antimalariky pro pohotovostní (stand-by) léčbu léčbu (mefloquin, atovaquon/proguanil nebo artemether/lumefantrin). Ostatním cestovatelům navštěvující průměrné nebo nízko rizikové oblasti malárie se doporučují alespoň antimalarika pro pohotovostní (stand-by) léčbu (mefloquin, atovaquon/proguanil nebo artemether/lumefantrin).

V každém případě se doporučuje užívat fyzickou bariéru a to zejména při spánku, jako je moskytiéra a chemickou bariéru jako jsou repelenty. V zemích s vysokou rezistencí vůči chloroquinu se volí každodenní užívání antimalarika proguanil hydrochlorid (Paludrin) vedle užívání chloroquinu (jednou týdně). Je třeba připomenout, že chloroquin a kombinace chloroquin a proguanil hydrochlorid bývají mnohem méně spolehlivé v ochraně před malárií, než ostatní malarika. Objeví-li se po 7 dnech v malarické oblasti příznaky podobné chřipce - horečka, bolest hlavy, nauzea, obecná malátnost - je třeba vyhledat lékařskou pomoc.

 

Ostatní zvláštní infekční rizika

 

Mor (oblasti La Paz)

Očkování je doporučeno jen těm osobám, které by mohly být příležitostně v kontaktu s hlodavci (antropologové, archeologové, geologové, zdravotníci, misionáři, speleologové atd.). Běžné očkování by mělo být dokončeno před vstupem do oblastí postižených morem. Riziková oblast se nachází v severovýchodní části země ve státě Bahia, Ceara a Paraiba. Malá ohniska jsou i v oblasti Redonda (jižní část Minas Gerais).

Echinokokkóza (E.granulosus) především na jihu (Rio Grande do Sul)

Horečka dengue

Leishmaniáza (viscerální neboli útrobní) endemicky na severovýchodě území

Leishmaniáza (kožní a slizniční) zvláště v pobřežních oblastech

Filarióza, lymfatická - sporadicky

Filarióza, onchocerkóza -jednotlivá ložiska na severu- Amazonas

Horečka Rocky Mountain - u Sao Paulo a Minas Gerais

Onemocnění Chagas (především oblasti na jihu a centru státu)

Histoplasmóza

Parakokcidiodomykóza

Venerické infekce

Hepatitida typu C

Leptospiróza - východní pobřeží

 

 

Zdroj: http://www.vakciny.net/CIZINA/DESTINACE/brazilie.htm

REGISTRACE