eNeschopenka - novinka roku 2020

10.1.2020

Co tato novinka vlastně přináší a v čem jsou schovány její hlavní výhody?

Vážení klienti,

určitě mnozí z vás mají stále na paměti loňskou novinku u praktických lékařů a to eRecept, kolem kterého se tolik mluvilo, diskutovalo a protestovalo. S letošní novinkou tomu není jinak … eNeschopenka …. Opětovně tolik probírané téma jak v novinách, tak i televizi.

Co tato novinka vlastně přináší a v čem jsou schovány její hlavní výhody?

  • díky elektronickému zpracování zjednodušené předávání informací mezi nemocnými, ČSSZ, lékaři a zaměstnavateli
  • lékaři vydávají potvrzení o dočasné pracovní neschopnosti, potvrzují její trvání a ukončení elektronicky zasláním na ČSSZ
  • lékařům se ihned po zadání rodného čísla klienta předvyplní všechny dostupné údaje o pojištěnci a jeho zaměstnavateli
  • zaměstnavateli se nepředkládají žádné doklady o trvání pracovní neschopnosti ani o jejím ukončení, všechny tyto informace se dozví elektronicky z ČSSZ

 

Od 1.1.2020 do ruky již pouze „průkaz nemocného“!

Ještě do konce roku 2019 vám lékař v případě uznání dočasně práce neschopným vydal 3 díly papírové neschopenky. Nyní již od lékaře obdržíte pouze tzv. průkaz dočasně práce neschopného pojištěnce (původně díl II.). V průkazu máte zaznamenán termín příští návštěvy lékaře, čas povolených vycházek, záznam o nástupu/propuštění z lůžkové péče, záznam o předání do péče jiného lékaře apod. Tento doklad se předkládá v případě kontroly z OSSZ.

Dočasně práce neschopný pojištěnec je ale i nadále povinen:

  • dodržovat režim stanovený lékařem
  • umožnit kontrolu jeho dodržování v prvních 14 dnech nemoci zaměstnavateli
  • nahlásit neprodleně zaměstnavateli (telefonicky, SMS, zprávou, e-mailem, …), že jste onemocněli a lékař vás uznal dočasně práce neschopným. Toto platí taktéž u jejího trvání a ukončení.

 

eNeschopenka - novinka

 

REGISTRACE