V případě, že máte jakékoli respirační potíže (zvýšená teplota, dušnost, kašel, bolesti hlavy a kloubů), NEVSTUPUJTE PROSÍM DO ČEKÁRNY ani jiného zdravotnického zařízení!

Kontaktujte telefonicky svého ošetřujícího lékaře!

Inkubační doba: 2 až 14 dní
Přenos nákazy:    kapénkový přenos vzduchem z člověka na člověka, blízký kontakt s nemocným
Příznaky:horečka nad 38 °C, kašel, dušnost, bolest kloubů a svalů

Preventivní opatření: 

 • vyhýbejte se viditelně nemocným lidem
 • dodržujte základní hygienická pravidla
 • často a důkladně si myjte ruce pomocí desinfekčních přípravků na alkoholové bázi (min. 70 %) nebo mýdlem a vodou
 • při kašli nebo kýchání si zakrývejte ústa a nos rukávem nebo jednorázovým kapesníkem, který po použití okamžitě vyhoďte (nikoli rukou - hrozí další přenos kapének dál)
 • nezdržujte se v místech s vyšší koncentrací osob

Nejohroženější skupinou obyvatel jsou zejména senioři, děti, chronicky nemocní a občané s oslabenou imunitou.

Co dělat, když se vrátíme z rizikových oblastí?

 • po příjezdu během následujících 14 dní sledujte svůj zdravotní stav, zaměřte se především na příznaky respiračního onemocnění (horečka nad 38 °C, dýchací obtíže)
 • v případě výskytu příznaků, zůstaňte doma, omezte kontakt s lidmi a kontaktujte telefonicky nebo jiným vzdáleným způsobem svého ošetřujícího lékaře, příp. rovnou krajsou hygienickou stanici.
 • pro Itálii platí mimořádné opatření - všichni, kteří se vrátí z tohoto území je nařízena povinná domácí karanténa v délce 14 dní!

V případě dotazů či pochybností ohledně svého zdravotního stavu se telefonicky obracejte na:

 • svého ošetřujícího lékaře
 • místně příslušnou krajskou hygienickou stanici (přehledný seznam kontaktů naleznete ZDE)
 • lékařskou pohotovostní službu na čísle 155 (příp. 112)

Další informace týkající se koronavitu obdržíte na informačních linkách Státního zdravotního ústavu - tel: 724 810 106, 725 191 367.

Ministerstvo zdravotnictví ČR připravilo pro občany krátké informační video o koronaviru.
Podívejte se, jak se chránit a co dělat při návratu z rizikových zemí.


Všechny aktuální informace o koronaviru a onemocnění COVID-19 naleznete na webových stránkách Ministerstva zdravotnictví ČR.

REGISTRACE