Bodavý hmyz – včely, vosy, komáři

11.7.2014

 

Co všechno můžeme očekávat při poštípání hmyzem?

Včely a vosy

Při bodnutí vosou nebo včelou bývá každý rok pozorováno velké množství alergických reakcí na hmyzí jed, včetně těch nejsilnějších anafylaktických reakcí.

Anafylaktické reakce mohou končit i smrtí udušením nebo selháním oběhu.
Po bodnutí je tedy nutné uložit postiženého na klidné chladnější místo a místo vpichu intenzivně chladit. Pokud je postižený alergik, nebo udává dechovou tíseň, závratě, mdloby a nával horka, je nutné neodkladně volat rychlou lékařskou pomoc na telefonním čísle 155. Pokud dojde k bodnutí do jazyka nebo okolí úst, je nutné volat 155 okamžitě. Jestliže je alergický pacient vybaven léky nebo injektorem, je potřeba tyto užít.

Komáři

Při poštípání komáry je potřeba zachovat podobný postup jako po bodnutí včelou nebo vosou, těžké alergické a anafylaktické reakce se vyskytují sice méně často, ale jsou možné.