PRACOVNÍ NESCHOPNOST – ZMĚNA (VYCHÁZKY, ADRESA, UKONČENÍ)

Do poznámky prosím uveďte novou adresu, od kdy žádáte změnu, popř. do kdy budete na dané adrese pobývat. Adresa vám bude změněna nejdříve následující den od zaslání žádosti.
V případě změny adresy do zahraničí posuzuje žádost revizní lékař ČSSZ. Proto vyřízení takové žádosti trvá déle než obvykle.
Do poznámky prosím uveďte nový čas vycházek a od kterého dne žádáte změnu (nejdříve následující den od zaslání žádosti).
Upozorňujeme, že čerpat vycházky lze pouze mezi 7. a 19. hodinou (max. 6h/denně).
Do poznámky prosím uveďte, ke kterému datu chcete neschopenku ukončit.
Upozorňujeme, že do zaměstnání lze opětovně nastoupit až následující den po datu ukončení PN. PN je možné ukončit až 3 dny dopředu.
Do poznámky prosím uveďte nové datum kontroly a stručně popište důvod změny.
Nové potvrzení o dočasné pracovní neschopnosti budete mít připraveno na recepci pobočky.
REGISTRACE