POSUDEK O ZDRAVOTNÍ ZPŮSOBILOSTI KE STUDIU

Pokud je to možné, prosíme o zaslaní formuláře pro vyplnění předem.

Potvrzení o zdravotní způsobilosti ke studiu je hrazený výkon dle aktuálně platného ceníku.

Za potvrzení je možné platit kartou nebo hotově na recepci pobočky.
REGISTRACE