ZBROJNÍ PRŮKAZ

Upozorňujeme, že pro vydání potvrzení zdravotní způsobilosti ke zbrojnímu průkazu je nutná platná preventivní prohlídka (platnost preventivní prohlídky je 2 roky).

Upozorňujeme, že o vydání potvrzení zdravotní způsobilosti ke zbrojnímu průkazu rozhoduje pouze ošetřující lékař.