OČKOVÁNÍ

Očkovací vakcínu je nutné uhradit předem kartou nebo v hotovosti na recepci pobočky. Vakcína bude poté objednána na Vaše jméno, dodání do 5 pracovních dnů. (neplatí pro očkování proti tetanu, chřipce a klíšťové encefalitidě).

Upozorňujeme, že v den očkování (aplikace vakcíny) je nutné na pobočce podepsat informovaný souhlas s očkováním, jehož součástí je níže uvedené prohlášení pacienta o jeho zdravotním stavu.

„Prohlašuji, že se cítím zcela zdráv/a, nejsem v nařízené karanténě, poslední měsíc jsem nepřišel/nepřišla do vědomého styku s člověkem nakaženým COVID-19, nebyl/a jsem pozitivně testován/a a nemám (ev. neměl/a jsem za posledních 14 dní) ani jeden z příznaků koronavirového onemocnění (teplota, kašel, dušnost, atypická svalová bolest, trávící obtíže).“

„Lékaři jsem pravdivě sdělil/a veškeré informace týkající se mého zdravotního stavu, akutních i chronických nemocí, alergií, užívaných léků a případných reakcí po očkování v minulosti.“

Po aplikaci očkovací látky je nutné setrvat 30 minut v čekárně a během dne omezit fyzickou zátěž.