ŽÁDOST O PŘEDOPERAČNÍ VYŠETŘENÍ

Upozorňujeme, že předoperační vyšetření pro samoplátce je hrazený úkon ve výši dle aktuálně platného ceníku pobočky.

Pokud je to možné, prosíme o přednostní doručení formuláře k požadovanému předoperačnímu vyšetření (můžete i elektronicky).