Nabídka praxí, stipendií, pro absolventy

Praxe

Praxe se snažíme pojmout tak, aby si studenti vyzkoušeli, jak funguje ambulantní provoz u praktického lékaře pro dospělé. Součástí je nejen běžná náplň práce lékaře, ale i komunikace a spolupráce s ostatními kolegy a zdravotními sestrami. Praxe probíhá pod dohledem vedoucího lékaře pobočky a je zaměřena individuálně dle potřeb a dotazů studenta. 

Každá praxe vám přinese spoustu zkušeností, které vás obohatí, získáte nové kontakty a poznáte obor praktického lékařství více do hloubky.
Pokud vás nabídka praxe zaujala, neváhejte nás kontaktovat na e-mail: 
michal.hradecny@mojeambulance.cz
 • do předmětu e-mailu napište: Praxe PL - .... (doplňte pobočku, kde byste chtěli praxi uskutečnit)
 • přiložte CV (životopis)
 • a napište nám o sobě pár vět.
Stipendium

Studentům 5. a 6. ročníku lékařské fakulty, obor Všeobecné lékařství, nabízíme možnost přihlásit se ke stipendiu, na které po skončení studia automaticky navazuje absolventský program (více informací o absolvenstkém programu naleznete níže). 

Stipendium slouží po dobu studia posledního ročníku jako finanční podpora studenta před nástupem do zaměstnání. 

Podmínky:

 • výše příspěvku:  25 000 Kč /semestr (stipendium za 1. semestr bude vyplaceno v listopadu, za 2. semestr v dubnu)
 • student se zavazuje nastoupit do MOJE AMBULANCE po absolvování státnic, vzdělávání v oboru a pokračování v absolventském programu

Pošlete nám přihlášku, spojíme se s vámi a naplánujeme další kroky!

Pokud Vás naše nabídka stipendijního programu zaujala, neváhejte nám zaslat veškeré potřebné dokumenty na e-mail: michal.hradecny@mojeambulance.cz

 • do předmětu e-mailu napište: Stipendium PL
 • motivační dopis s popisem, proč se právě vy hlásíte do stipendijního programu,
 • doklad vystavený školou o ukončení 4., popř. 5. ročníku,
 • vyplněnou žádost studenta (ke stažení ZDE).
Absolventský program

Absolventům posledního ročníku lékařské fakulty, obor Všeobecné lékařství, a studentům se stipendiem je určen absolvenstký program, který zahrnuje úhradu odborných stáží a povinných kurzů IPVZ v rámci přípravy na atestaci z VPL. Absolvent má u nás možnost si zvolit jakékoli zařízení  rámci ČR pro absolvování praxe, přičemž mu náleží plná mzda. Vlastní specializovaný výcvik u praktického lékaře v délce 6-ti měsíců vykonává student v naší ambulanci (jsme akreditovaným pracovištěm) pod odborným dohledem školitele a za celý měsíc mu pak přísluší mzda a další odměny dle výkonnosti.

Podmínka:

 • závazek absolventa setrvat v pracovním poměru minimálně po dobu 2 let ode dne úspěšného ukončení atestace v oboru VPL

Proč pracovat právě u nás? 

 • nadstandardní mzdové ohodnocení odpovídající odvedené práci,
 • 6hodinová ordinační (pracovní) doba,
 • flexibilita při plánování směn na ambulanci praktického lékaře s ohledem na kolektiv,
 • 2směnný denní provoz, bez sobot a nedělí,
 • zajištěná administrativa a organizace chodu ordinace,
 • odborná školení pořádaná firmou s cílem zvyšování odbornosti (téma dle požadavků zaměstnanců), kredity zajištěny, frekvence: 2x ročně,
 • týden dovolené navíc,
 • 4 dny tzv. sick days (při plnění plánu),
 • možnost služebního automobilu, telefonu.

Seznam poboček, kde můžete nastoupit do absolventského programu:

Pokud vás nabídka absolventsklého programu zaujala, neváhejte nás kontaktovat na e-mail: 
michal.hradecny@mojeambulance.cz
 • do předmětu e-mailu napište: Absolvent - .... (doplňte pobočku, kde byste chtěli praxi uskutečnit)
 • přiložte CV (životopis)
 • a motivační dopis.
REGISTRACE