Doporučené postupy (COVID 19) v souladu se současnou situací a datem 18. 3. 2020

Současná fakta:

 • převažuje komunitní typ šíření nemoci COVID 19, kdy není možné trasovat jednotlivé přenosy
 • klesá výskyt běžných respiračních infektů (ARI) a chřipky způsobené vývojem počasí a izolací populačních kontaktů
 • člověk s respiračním infektem je s velkou pravděpodobností nemocen nemocí COVID 19
 • je jisté, že i asymptomatický člověk již může šířit virus
 • hygienická služba je přetížena kontakty, vzhledem k převaze komunitních přenosů zákonitě selhává její role
 • otázkou zůstává dostupnost testování na původce nemoci v ČR

Proto, mimo rámec algoritmů a stále platných doporučení MZd ČR a SZÚ z 3. 3. 2020, která jsou vytvořena se snahou o trasování a identifikaci pacientů jednotlivě a nyní již nevyhovují výše popsané situaci, doporučujeme:

 • Omezení veřejného pohybu osob (v souladu s opatřeními státní správy)
 • Maximalizace nošení ochranných roušek – chráním své okolí a tím i sebe (v souladu)
 • Dodržování zvýšených základních hygienických pravidel, nejvíce časté mytí rukou a omezení kontaktu rukou s obličejem a ústy
 • Při výskytu příznaků respiračního onemocnění předpokládat nemoc COVID 19 a izolovat se v maximální možné míře i v rámci rodiny a nepodkročitelných sociálních kontaktů.
 • V „lehkém“ průběhu nemoci není možné medicínsky ovlivnit průběh vlastní nemoci s výjimkou ovlivnění příznaků – kašel, teplota, bolesti. (antitusika, expektorancia, antipyretika, analgetika)
 • Asistencí druhé osoby zajistit léky proti příznakům (symptomatická léčba viz výše), informovat telefonicky svého praktického lékaře k zajištění ePN. Zvážit pravidelnou telefonickou kontrolu v denních intervalech, či dle potřeby (checking).
 • Při zhoršení příznaků, zejména dušnosti, kdy lze příkladem jmenovat snížení tolerance fyzické zátěže (nedojdu na záchod bez zastavení a dodýchání, neřeknu souvisle delší větu bez nutnosti nadechnutí, než je obvyklé), je nutné kontaktovat praktického lékaře, který i telefonickým kontaktem může napomoci k vyhodnocení stavu. Může vzniknout doporučení kontaktovat 155. V akutně vzniklém zhoršení, kontaktovat 155 bezprostředně.
 • Další péče je v dikci poskytovatelů akutní péče.

Tato doporučení jsou zaměřena k zabránění šíření nemoci, její léčbě. Těžiště pozornosti je zaměřeno na stav jedince bez ohledu na původ nemoci.

Vytvořeno v souladu s:
„Home care for patient with suspected novel coronarivus (COVID – 19) infection presenting with mild symptomas, and management of their contacts; WHO 4. 2. 2020

MOJE AMBULANCE A.S.                                                                                       
18. 3. 2020

MUDr. Karel Lukeš, MBA

Doporučené postupy (COVID 19) v souladu se současnou situací a datem 18. 3. 2020 ve formátu PDF.

REGISTRACE