Výběrové řízení na rezidenční místa pro rok 2014

Na základě rozhodnutí Ministerstva zdravotnictví vyhlašuje ředitelka společnosti MOJE AMBULANCE a.s. výběrové řízení na rezidenční místa pro rok 2014 v oboru všeobecné praktické lékařství.

Pro rok 2014 jsou k dispozici rezidenční místa na těchto pobočkách:

Uchazeč o rezidenční místo podá přihlášku na formuláři, který je stanoven vyhláškou č. 186/2009 Sb. a doloží veškeré dokumenty dle § 4 odst. 2.

Lhůta pro podání přihlášek: do 30.8.2014

Adresa pro podání přihlášek: HOTEL STEEL Moje ambulance, Náměstí Svobody 527, 739 61 Třinec

Kontakt: tel: 596 630 109, email: sekretariát@mojeambulance.cz

 

Přílohy: