Výběrové řízení na rezidenční místa pro rok 2017

Na základě rozhodnutí Ministerstva zdravotnictví vyhlašuje ředitelka společnosti MOJE AMBULANCE a.s. výběrové řízení na rezidenční místo pro rok 2017 v oboru všeobecné praktické lékařství.

Pro rok 2017 je k dispozici rezidenční místo na pobočce:

Uchazeč o rezidenční místo podá přihlášku na formuláři, který je stanoven vyhláškou č. 186/2009 Sb. a doloží veškeré dokumenty dle § 4 odst. 2.

Lhůta pro podání přihlášek: do 30.9.2017

Adresa pro podání přihlášek: HOTEL STEEL MOJE AMBULANCE, Náměstí Svobody 527, 739 61 Třinec

Kontakt: tel: 596 630 109, email: sekretariat@mojeambulance.cz

 

Přílohy: