Vážení klienti,

ikdyž se epidemiologická situace v České republice neustále vyvíjí, mění se den ze dne, kraj od kraje, na všech pobočkách MOJE AMBULANCE jsme vám neustále k dispozici a jsme připraveni řešit veškeré vaše požadavky v rámci celého spektra činností praktického lékaře (akutní onemocnění, odběry, vstupní a preventivní prohlídky, pracovně-lékařské služby, péče o chronická onemocnění, posudková činnost, dispenzární péče, lékařská potvrzení a další administrativa atd.).

Jelikož je naším cílem zajistit bezpečnost a zdraví nejen vás, našich klientů, ale i personálu, je nutné i nadále v rámci prevence na pobočkách MOJE AMBULANCE dodržovat určitá opatření a upravená pravidla provozu. Prosíme tedy o pozorné přečtení níže uvedených informací a pokynů, které nám pomáhají k bezpečnému a plynulému provozu.

Pravidla a informace k provozu poboček

Vyšetření pouze po předchozím objednání, popř. po telefonickém nebo e-mailovém kontaktu

V rámci zachování bezpečného provozu ambulance vás žádáme, abyste před jakoukoli návštěvou ambulance pobočku kontaktovali telefonicky nebo e-mailem. Naší snahou vám bude v rámci objednávkového systému návštěvu naplánovat na konkrétní hodinu s cílem zkrátit dobu vašeho pobytu v ambulanci pouze na nezbytně nutnou dobu, což sníží riziko přenosu jakékoliv infekční choroby.

Prosíme klienty, aby ke kontaktu s pobočkou využívali všech možných komunikačních kanálů (pevná linka, mobilní telefon, e-mail nebo online-objednávka). V době ranních odběrů (přibližně první dvě ordinační hodiny) a z důvodu stále probíhajících telekonzultací s lékařem, prosíme o trpělivost, pokud se nedovoláte na poprvé. V případě, že váš požadavek snese odkladu, zavolejte nám v odpoledních hodinách, kdy jsou linky o poznání volnější, nebo využijte e-mailu případně online objednávky pro následné zpětné kontaktování pobočkou.

V případě, že již dopředu víte, že se nemůžete dostavit na objednaný termín, kontaktujte nás. Váš termín budeme moc nabídnout ostatním klientům.

V případě zpoždění nebo z důvodu jiných nečekaných událostí, prosíme, abyste co nejdříve kontaktovali svou pobočku. Budeme se snažit čas ošetření dle aktuálních možností pobočky posunout a přizpůsobit. V opačném případě (bez omluvy) Vás nebude možné v daný den již ošetřit a bude nabídnut jiný termín. 

 

Vstup pouze se zakrytými ústy a nosem

Prosíme klienty, aby při vstupu na pobočku vždy měli zakryté dýchací cesty rouškou nebo šátkem.  Ikdyž nařízení vlády tuto povinnost plošně nenařizuje, prosíme v tomto případě především o ohleduplnost nejen k nám, ale i ostatním pacientům. Počet bezpříznakových případů nebo případů s lehkým průběhem onemocnění COVID-19 se navyšuje, a proto vždy mějte prosím na paměti, že i vy můžete být jedním z nich. Rouškou přes ústa zabráníte přenosu případné nákazy nejen na další klienty, ale především i na personál, který by na nějakou dobu musel oslabit provoz pobočky.

 

Minimalizace počtu klientů v čekárně

v rámci zachování bezpečnosti zdraví klientů snižujeme maximální počet klientů v čekárně na 2-5 (záleží na kapacitních možnostech příslušné čekárny). Proto vás prosíme o pochopení, pokud nebudete do prostor ambulance vpuštěni a požádáni o sečkání mimo.

I nadále na všech pobočkách MOJE AMBULANCE platí přísný hygienický režim. Prostory jsou pravidelně dezinfikovány a vstup je možný pouze se zakrytými ústy a nosem.

 

Administrativní úkony a recepty prostřednictvím online objednávky nebo e-mailem

Prosíme klienty, aby o recept, lékařské potvrzení či jinou administrativu (výpis z dokumentace, vyplnění žádosti pro pojišťovnu a další) žádali pobočku výhradně prostřednictvím online objednávky nebo e-mailu. Nejpozději do jednoho pracovního dne budete pobočkou zpětně kontaktováni s návrhem termínu, popř. již s výsledkem žádosti.

Při žádosti o recept a pro urychlení vyřízení požadavku uvádějte prosím vždy název léku, vaše jméno a příjmení, datum narození a telefonní číslo, na které má být kód zaslán.

REGISTRACE