Pravidelná kontrola Vašeho zdravotního stavu!

Moje ambulance nabízí veškeré standardní služby praktického lékaře. Velký důraz však klademe na prevenci, která může včas odhalit zdravotní problémy, ale také je díky tomu může začít ihned řešit. Součástí péče v Mojí ambulanci je řada preventivních programů připravených na míru.

Soustředíme na pravidelnou kontrolu Vašeho zdravotního stavu, na blížící se prohlídku Vás vždy předem upozorníme. Pečlivá pravidelná prohlídka může zabránit vážnějším komplikacím, a proto ji doporučujeme minimálně jedenkrát za dva roky.