Popis vstupní prohlídky

Proč je důležité vstupní vyšetření?

Vstupní prohlídka neboli vstupní vyšetření Vám poskytne informaci o aktuálním zdravotním stavu a případných rizikových faktorech, které je třeba diagnostikovat a nadále monitorovat, aby později nedošlo k rozvoji vážných onemocnění.

Co potřebují ke vstupnímu vyšetření?

Ke vstupnímu vyšetření se, prosím, dostavte v přesně určený čas na recepci ambulance. Vezměte si, prosím, kartičku pojištěnce, dosavadní zdravotní dokumentaci nebo lékařské zprávy (jestli je máte doma), očkovací průkaz (pokud máte). Pokud nenosíte, ale máte brýle, vezměte si je s sebou také.

Z čeho se skládá vstupní vyšetření?

Vstupní vyšetření se skládá ze 4 částí:

1. Vyplnění dotazníku:

Zdravotní dotazník je určený k zapsání Vašich zdravotních rizik, prodělaných onemocnění a onemocnění Vašich přímých příbuzných. Vyplňte si jej pečlivě a v klidu, jde o velmi důležité informace, bez kterých je další kvalitní léčba velmi nesnadná.

2. Vyšetření sestrou:

Sestra se Vás zeptá na poslední očkování proti tetanu, alergie a na jiné okolnosti související s Vaším zdravotním stavem. Sestra Vás zváží, změří Vaši výšku, krevní tlak a počet tepů, vyzkouší Váš zrak, sluch a barvocit. Pokud je Vám více než 40 let, sestra Vám natočí EKG záznam. Pokud je Vám více než 50 let, sestra Vám vysvětlí a vydá jednoduchý test k prevenci rakoviny tlustého střeva. Pokud je Vaše očkování proti tetanu propadlé, nebo nelze zjistit dobu Vašeho očkování, sestra Vás bezplatně naočkuje .

3. Vyšetření lékařem:

Lékař se Vás zeptá na skutečnosti Vámi uvedené v dotazníku. Cílem je informace upřesnit, případně se dozvědět i širší souvislosti o Vašem zdravotním stavu. Dále Vás lékař podrobně vyšetří od hlavy k patě. K vyšetření slouží pohled, poklep, poslech a pohmat. Nakonec Vás lékař seznámí se závěrem lékařské prohlídky, co u Vás zjistil, a obdržíte doporučení k tomu, co by bylo nutné udělat v rámci změny životního stylu. Při zjištěných nemocech obdržíte doporučení na specializované vyšetření, případně bude rovnou zahájena léčba. Rovněž Vám lékař doporučí krevní rozbor.

4. Odběr krve a vyšetření moče:

Krev Vám bude odebrána v ambulanci téhož dne nebo následující dny, dle Vašeho přání. K odběru se dostavte nalačno ve smluvený čas (nejčastěji ráno). Výsledek rozboru krve a moče vyhodnotí lékař, který Vám provedl vstupní vyšetření. Pokud se u Vás z rozboru zjistí závažné skutečnosti, zajistí Vám lékař další vhodná vyšetření, léčení a sledování zdravotního stavu.

Kolik stojí vstupní vyšetření?

Moje ambulance a.s. nabízí všem svým klientům vstupní vyšetření zcela ZDARMA.