Očkování Kuba

25.7.2013

 

Povinné a naléhavě doporučované očkování


Není.

Ostatní očkování


Hepatitida A

Očkování se doporučuje především těm, kteří plánují pobyt mimo turistické a rekreační oblasti. Očkování jednou dávkou vakcíny nejpozději 7 dní před odjezdem.

Břišní tyfus

Doporučené očkování. Význam: zejména v případě pobytu ve volné přírodě v endemických oblastech s výskytem břišního tyfu. Očkování se provádí podáním 1 injekční dávky nebo 3 perorálními dávkami minimálně 2 týdny před cestou.

Záškrt

Pokud bylo základní očkování proti záškrtu provedeno v dětství, tj. před více než 20 lety a existuje zvýšené riziko záškrtu (např. během humanitární pomoci, pracovního pobytu apod.), lze očkovat od počátku třemi dávkami dospělé vakcíny proti záškrtu (tj. se sníženou koncentrací vakcinační látky) v měsíčních intervalech nebo ve schématu 0-6 týdnů-6 měsíců nebo podat posilující (booster) dávku 10-15 let po předešlém očkování proti záškrtu. Kompletní očkování by mělo být ukončeno nejpozději 10 dní před odjezdem.

Tetanus

Při poranění existuje zvýšené riziko nákazy. Je vhodné si zkontrolovat stav očkování proti tetanu a v případě, že očkování bylo provedeno před 10-15 lety, stačí se nechat očkovat jednou dávkou tetanické vakcíny ("přeočkování"). Byla-li ale poslední dávka vakcíny podána před více než 15 lety, je nutné se nechat okovat kompletně třemi dávkami. Zrychlené očkování proti tetanu lze provést podáním 2 dávek v měsíčním intervalu (před cestou) a 3. dávku po 6 měsících (tj. např. po návratu). Již dvě dávky dostatečně ochrání před tetanem.

Spalničky

Před cestou je vhodné si zkontrolovat stav očkování proti spalničkám, tj. očkování v dětství dvěma dávkami vakcíny. V opačném případě je vhodné se nechat před cestou očkovat alespoň jednou dávkou vakcíny, nejpozději 14 dní před odjezdem.


Ostatní zvláštní infekční rizika


Fasciolóza (F.hepatica)

Horečka dengue

Horečka Západního Nilu

Vzteklina

Venerické infekce

 

 

 

Zdroj: http://www.vakciny.net/CIZINA/DESTINACE/kuba.htm

 

REGISTRACE