MOJE AMBULANCE, domácí péče s.r.o.

Kontakt na pobočky domácí péče

DOMÁCÍ OŠETŘOVATELSKÁ PÉČE

Profesionální zdravotní péče ve vašich domovech

Ve všech těchto případech vám pomůže tým zkušených zdravotních sester, které poskytují odbornou zdravotní (ošetřovatelskou) péči v domácím prostředí klienta.

Domácí zdravotní péče přispívá ke zvýšení kvality života v průběhu nemoci a k urychlení procesu uzdravení či k získání soběstačnosti. Je vhodná pro všechny věkové skupiny pacientů. Naše zdravotní sestry každý den navštěvují klienty v jejich domácnosti a poskytují jim odborné úkony tak, aby jejich léčba nemusela probíhat ve zdravotnickém zařízení.

Jak funguje domácí zdravotní péče?

Službu domácí zdravotní péče může na základě vyšetření doporučit ošetřující lékař. Pokud domácí péči lékař předepíše, je péče plně hrazena zdravotní pojišťovnou. Podmínkou léčby klienta v domácím prostředí je však vždy pečlivý a spolupracující ošetřující lékař, který sleduje vývoj zdravotního stavu pacienta.

Lékař doporučí počet návštěv u pacienta, cíle a formy domácí zdravotní péče a na základě těchto podkladů vypracuje zdravotní sestra ošetřovatelský plán. Sestra poté každý den provádí jednotlivé ošetřovatelské úkony, zapisuje všechny objektivní nálezy, změny a biologické hodnoty, o nichž pravidelně informuje ošetřujícího lékaře. Po skončení ošetřovatelské péče sepíše dokumentaci, kterou rovněž předá lékaři.

Výhody domácí zdravotní péče:

Pro koho je domácí zdravotní péče vhodná?

Domácí zdravotní péče je vhodná pro všechny věkové skupiny. Nejčastějšími klienty jsou pacienti propuštění z lůžkového zařízení, u kterých je nutná následná léčba. Pečujeme také o chronicky nemocné (většinou seniory, ale také o děti či mladé pacienty) a dále o pacienty po úrazech a operacích, kteří potřebují systematickou léčbu, ošetřovatelskou rehabilitaci, převazy apod.

Kdo domácí zdravotní péči poskytuje?

Domácí zdravotní péči zajišťují zdravotní sestry „Domácí péče MOJE AMBULANCE“, které mají registraci Ministerstva zdravotnictví ČR. Všechny sestry mají bohaté zkušenosti s péčí o pacienty. Klademe důraz také na další vzdělávání sester a sledování nejmodernějších trendů v oboru.

Pečujeme o klienty těchto zdravotních pojišťoven: VZP (111), RBP (213), ZP MV ČR (211) a ČPZP (205) v Ostravě, Opavě, Havířově a přilehlém okolí.


Naše kvalifikované zdravotní sestry provádějí v domácím prostředí pacienta následující zdravotní výkony:


Sídlo firmy:

MOJE AMBULANCE, domácí péče s.r.o.
Nám. Svobody 527
739 61 Třinec-Lyžbice

IČ: 29314143
Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 77546.

Kontakt na pobočky:

MOJE AMBULANCE, domácí péče s.r.o. - Ostrava
Bastlova 1334/15, 700 30 Ostrava - Zábřeh

 

MOJE AMBULANCE, domácí péče s.r.o. - Opava
Partyzánská 1730/3, 747 05 Opava - Kateřinky

 

Domácí péče Havířov s.r.o.
Široká 3
736 01 Havířov - město