Dispenzarizace chronických nemocí

Co je dispenzarizace?

Dispenzarizace znamená průběžné sledování pacientů s konkrétním chronickým onemocněním. Průběžné vyhodnocení zdravotního stavu těchto pacientů má výhodu ve včasné změně léčby při hrozícím zhoršení nemoci. Systém dispenzarizace rovněž účinně předchází komplikacím vzniklým v souvislosti s daným onemocněním nebo je dokáže odhalit v počátku, kdy jsou v léčitelném stavu.

Jak probíhá dispenzarizace?

KádinkyPacient trpící chronickým onemocněním je v pravidelných intervalech vyšetřen erudovaným lékařem, je mu odebrána krev a moč, zhodnocen celkový zdravotní stav a stav chronického onemocnění. Na základě tohoto vyšetření je poté upravena taktika léčby a v případě nutnosti je pacient objednán na doplňující odborné vyšetření.

MOJE AMBULANCE nabízí ucelený systém dispenzárních prohlídek u nejběžnějších onemocnění:

Výhody dispenzarizace pro pacienta:

Dispenzární plán u léčby vysokého tlaku

Měření krevního tlaku

Dispenzární plán u vysoké hladiny cholesterolu

Ucpaná žíla při vysokém cholesterolu

Dispenzární plán u cukrovky

Vyšetření cukrovky