Dobrý den,

jmenuji se Karel Lukeš a jsem ředitelem firmy MOJE AMBULANCE, poskytovatele zdravotních sužeb v oboru VPL, jejíž pobočka v OC Lužiny je zmíněna ve videu zveřejněném na You Tube 17.3.2020.

Dovolte mi, abych autorky tohoto videa podpořil v jejich snaze upozornit společnost na mnohé procesy nastavené státní správou a směřující k fungování zdravotního systému, které již nyní neodpovídají potřebám boje proti šíření nemoci.

Jen připomenu, že praktičtí lékaři v celé ČR postupují v souladu s doporučenými algoritmy, jež byly vydány MZd ČR a hygienickou službou 3.3.2020. Takto postupovala i lékařka na Mojí Ambulance na pobočce Lužiny v Praze, kdy odkázala pacientku na hygienickou službu, případně linku 112 – což bylo v souladu s upgradovanými postupy, které však v principu zůstaly stejné.

Stále platné Základní třídění pacientů se provádí na základě zhodnocení 2 kritérií – možného anamnestického kontaktu s nemocným či nemocí A klinickými příznaky. Toto bylo bezesporu platné v době, kdy protiepidemiologická opatření a trasování pacientů bylo schopno mapovat a izolovat nemocné.

Dnes jsme ale v realitě tzv. komunitního přenosu, kdy trasování není možné. V tomto stádiu jsou zcela správná doporučení ve smyslu omezení pohybu osob, maximalizace používání ochranných pomůcek všech osob - hlavně roušek pro zabránění šíření případné infekce do okolí.

Osobně však vnímám absenci v doporučení pro celou populaci, jak se chovat, pokud jevím jakékoliv známky nemoci, jež mohou být v souvislosti s COVID 19. Základním opatřením je maximální možná izolace pacienta se snížením možnosti rozšiřování nemoci. S lehkým průběhem onemocnění medicína neumí a nemusí pomáhat s výjimkou symptomatické léčby teploty, kašle, bolesti a únavy. Léky jsou volně dostupné v lékárnách, jejich zajištění je optimální asistencí druhé osoby. V případě potřeby vystavení PN lze toto provést „bezkontaktně“ zavoláním do ordinace PL.

V případě, že se příznaky zhoršují, a to zejména ve smyslu dušnosti, je potřeba kontaktovat poskytovatele akutní péče – nemocnice s možností péče o takovéto pacienty. Dušnost je míněna tím, že se výrazně zhorší tolerance fyzické zátěže – musím zkracovat věty a nadechnout se, nedojdu bez zastavení na záchod a podobně. Toto škálování však berme, prosím, velmi s rezervou, neboť je nelze paušalizovat. V tomto případě je vždy možné telefonicky kontaktovat svého PL ke konzultaci, kdy i telefonický kontakt může být částečně prospěšný, epidemiologicky správný. Při jakékoliv pochybnosti lékaře bude s největší pravděpodobností doporučeno kontaktovat 155. Toto platí bez ohledu na původce onemocnění.

Aby praktičtí lékaři mohli poskytovat mnohé služby, pro které v systému jsou, musí docházet i k jejich ochraně, neboť jsou výrazně exponování možné infekci. Cílem je udržitelnost poskytování zdravotní péče, nejen v oblasti infekčních nemocí. Proto se může v mnohých praxích stát, že bude poskytování výrazně omezeno stran fyzického kontaktu s pacienty, ale mnoho potřebných procesů bude zachováno. Toto však může zajistit pouze zdravý lékař.

REGISTRACE