Na základě vývoje protiepidemiologických opatření v souvislosti s onemocněním COVID-19 a uzavřením škol mají rodiče dětí do 10 let po celou dobu tohoto mimořádného opatření nárok na ošetřovné.

Prosíme klienty, rodiče, aby se s žádostí o ošetřovné obraceli na školu, kterou dítě navštěvuje!
(praktický lékař tento formulář nepotvrzuje)

Nárok na ošetřovné uplatňuje zaměstnanec tiskopisem "Žádost o ošetřovné při péči o dítě do věku 10 let z důvodu uzavření výchovného zařízení (školy)", který vydává ve 2 vyhotoveních výchovné zařízení (škola), které dítě navštěvuje. 

Zaměstnanec vyplňuje část B tiskopisu a neprodleně jej předává svému zaměstnavateli, který pak doklady pro výplatu dávky odesílá dále na příslušnou OSSZ.


Všechny aktuální informace o koronaviru a onemocnění COVID-19 naleznete na webových stránkách Ministerstva zdravotnictví ČR.

REGISTRACE