Vážení klienti,

situace v České republice se mění ze dne na den, ať už se to týká nových mimořádných opatření nařízených vládou, rostoucího počtu pozitivně testovaných občanů nebo omezeného množství ochranných pomůcek. Rádi bychom vám i nadále poskytovali služby v maximálním rozsahu, který nám podmínky dovolí, a proto jsme museli přistoupit k zavedení tzv. omezeného provozního režimu na pobočkách, který sebou nese především nutnost dodržovat různá opatření a procesy nejen na straně personálu ale i klientů.

Prosíme vás tedy o pozorné přečtení níže uvedených novinek, informací a pokynů, které nám pomáhají k bezpečnému a plynulému provozu.

PRVNÍ KONTAKT S POBOČKOU VŽDY TELEFONICKY NEBO MAILEM!

Pro konzultaci svého zdravotního stavu s lékařem upřednostňujte prosím pevnou linku, kterou není problém přepojit přímo na lékaře do ordinace. Všechny telefonní kontakty naleznete na našem webu u jednotlivých poboček.

Jak tedy postupovat v případě, že máte zdravotní potíže, potřebujete vyřídit potvrzení, předepsat léka, apod.?

Trápí vás jakékoli respirační obtíže? NEVSTUPUJTE do prostor pobočky, zůstaňte doma a kontaktujte nás telefonicky!

Byl/a jste v kontaktu s osobou, u které bylo potvrzeno onemocnění COVID-19, nebo máte typické příznaky (zvýšená teplota, kašel, dušnost, kašel, bolesti kloubů a hlavy)? Kontaktujte nás telefonicky nebo přímo místně příslušnou hygienickou stanici. Zůstaňte doma a omezte ihned kontakt s okolím. Můžete taktéž využít nově zřízenou celostátní informační linku na čísle 1212, která je výhradně určena pro občany v souvislosti s COVID-19. V případě, že by došlo ke zhoršení zdravotního stavu, především ve smyslu dušnosti, kontatujte záchranou službu 155.

NOVINKA!
Při podezření na možnost nákazy koronavirem vás může nově odeslat k testování přímo praktický lékař. Na základě telefonické konzultace vašeho zdravotního stavu vám lékař vystaví žádanku a elektronicky ji odešle do příslušného systému evidencí žádanek k odběru.

Pokud vás trápí jiné akutní zdravotní problémy (MIMO respirační obtíže), potřebujete termín předoperačního vyšetření, potvrzení či jinou administrativu, kontaktujte nejprve pobočky telefonicky nebo e-mailem. Pobočka s vámi zkonzultuje váš požadavek a navrhne termín návštěvy.

O léky žádejte, pokud je to možné, primárně e-mailem nebo prostřednictvím online objednávky. Do žádosti vždy napište o jaké léky žádáte a pro kontrolu telefonní číslo, na které má být následně zaslán recept. 

Stále platí, že v případě návratu z vysoce rizikové země je nutné tuto skutečnost oznámit svého ošetřujícímu lékaři a domluvit se na případném vystavení eNeschopenky po dobu 14 dnů. K oznámení prosím využívejte e-mail - informace, co do mailu nezaomenou napsat, naleznete ZDE.
Aktuální seznam zemí s vysokým rizikem nákazy: Austrálie, Belgie, Dánsko, Francie, Itálie, Izrael, Írán, Kanada, Majalsie, Německo, Nizozemsko, Norsko, Portugalsko, Rakousko, Španělsko, Švédsko, Švýcarsko, USA, Velká Británie

Děkujeme za přečtení a za akceptaci výše uvedených postupů. 
Pevně věříme, že obzvlášť v této situaci dokážeme všichni táhnout za jeden provaz, být k ostatním lidem ohleduplní  a i nadále se držet hesla "společně to zvládneme" .

DĚKUJEME, tým lékařů a zdravotních sester MOJE AMBULANCE 

REGISTRACE