COVID-19: Aktuální informace (k 28. 1. 2022)

Informace pro osoby s pozitivním výsledkem rychlého antigenního testu v zaměstnání!

Na základě aktuálně platného mimořádného opatření testování zaměstnanců je povinnost vystavit karanténu pozitivně testovaným zaměstnancům plně v kompetenci KRAJSKÝCH HYGIENICKÝCH STANIC. Pozitivní testované zaměstnance je povinen KHS nahlásit zaměstnavatel.

Více informací naleznete na COVID portálu.

Mám příznaky onemocnění COVID-19

Mám příznaky onemocnění COVID-19

Máte-li nějaký z níže uvedených příznaků onemocnění COVID-19, zůstaňte doma a kontaktujte svého praktického lékaře prostřednictvím mobilní aplikace OnlineAmbulance, online žádosti na webových stránkách, e-mailu nebo telefonicky.

Příznaky: horečka, suchý dráždivý kašel, rýma, bolest hlavy, únava, ztráta chuti nebo čichu, bolest v krku, kloubů, svalů a zad, průjem, dušnost.

V případě závažnějších příznaků a zhoršujícího se zdravotního stavu, kontaktujte přímo zdravotnickou záchrannou službu (☎ 155).

Byli jste v kontaktu s COVID-19

Byli jste v kontaktu s pozitivně testovanou osobou
a (NE)MÁTE příznaky onemocnění COVID-19

Pokud jste byli v kontaktu s pozitivně testovanou osobou a.... 

 • NEMÁTE příznaky onemocnění COVID-19 nebo jiné zdravotní potíže, kontaktujte krajskou hygienickou stanici dle místa svého bydliště (popř. linku 1221), která vám vystaví PN.
   
 • MÁTE zdravotní potíže, kontaktujte praktického lékaře/pobočku a postupujte dále dle jeho pokynů.

Pro všechny občany (očkované, neočkované, v 180denní ochranné lhůtě pro prodělání nemoci) nově platí izolace v délce 5 dní ode dne NULA, kterým je den kontaktu s pozitivní osobou. V případě společné domácnosti je dnem 0 den provedení testu pozitivně testované osoby (PCR nebo antigenní test). 

Pokud se vám během těchto 5 dnů neobjeví příznaky, je karanténa automaticky posledním dnem ukončena. PCR test není vyžadován. 

pozitivní antigenní test

Jak postupovat v případě pozitivního antigenního testu?

1. SAMOTEST provedený doma – kontaktujte prosím svou registrující pobočku a domluvte se na dalším postupu.

2. TESTOVÁNÍ V ZAMĚSTNÁNÍ:

 • s příznaky onemocnění COVID-19 - kontaktujte pobočku ohledně dalšího postupu a konzultace svého zdravotního stavu.

 • bez příznaků – zaměstnavatel váš pozitivní antigenní test nahlásí krajské hygienické stanici (KHS) včetně kontaktů (e-mail, telefon) a zažádá rovnou o vystavení ePN (pracovní neschopnosti). PCR test v tomto případě není vyžadován, je dobrovolný (očkovaní občané mají 5 PCR testů měsíčně zdarma, neočkovaní si testy hradí sami).

  V případě negativního PCR testu je karanténa ze strany KHS ukončena.

  V případě pozitivity PCR testu se ukončení izolace řídí datem provedení antigenního testu a vzniká poté nárok na certifikát o bezinfekčnosti na 180 dní po prodělaném onemocnění COVID-19.

Upozorňujeme, že na základě pozitivního antigenního testu nelze certifikát o bezinfekčnosti vygenerovat!

pozitivní výsledek PCR testu

Jak dále postupovat v případě, že výsledek PCR testu je pozitivní?

V případě pozitivního PCR testu indikovaného z důvodu zdravotních obtíží musíte setrvat v izolaci, tj. omezit styk s dalšími lidmi a zůstat doma. O výsledku PCR testu vždy informujte svého praktického lékaře, nejlépe prostřednictvím mobilní aplikace OnlineAmbulance, online žádosti na našich webových stránkách, e-mailu nebo telefonicky.

Pokud nemáte příznaky respiračního onemocnění, kontaktujte místně příslušnou krajskou hygienickou stanici, která vám vystaví 5denní izolaci (e-neschopenku) ode dne odběru.

Po dobu 5denní nařízené izolace dodržujte základní pravidla domácí karantény.

Ukončení izolace

 • Pokud vám izolaci nařídila krajská hygienická stanice a probíhá bezpříznakově (nekontaktovali jste praktického lékaře) ukončuje neschopenku krajská hygienická stanice automaticky po 5 dnech (den 0 je den odběru).
   
 • V případě, že jste v izolaci kvůli zdravotním potížím v souvislosti s onemocněním COVID-19 kontaktovali svého praktického lékaře, ukončuje izolaci i neschopenku praktický lékař, kterého můžete kontaktovat nejlépe prostřednictvím mobilní aplikace OnlineAmbulance, online žádosti na našich webových stránkách, e-mailu nebo telefonicky.

Upozorňujeme klienty, že izolace se neukončuje závěrečným druhým PCR testem, ale na základě zdravotního stavu pacienta (je nutné nevykazovat min. 2 dny příznaky onemocnění COVID-19) nebo podle doby, která již uběhla od prvního pozitivního výsledku.

Chci se nechat očkovat

Chci se nechat očkovat?

V případě, že máte zájem o očkování proti onemocnění COVID-19, kontaktujte nás prostřednictvím mobilní aplikace OnlineAmbulance, online žádosti na webových stránkách nebo e-mailu. Do 24 hodin v rámci pracovní doby budete zpětně kontaktováni sestřičkou ohledně dalšího postupu.

REGISTRACE